De Ledenvergadering (LV) bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten veteranen-organisaties. Het Bestuur wordt in beginsel uit de leden gekozen en bestaat maximaal uit vijf leden. De huidige samenstelling is als volgt:

Dagelijks Bestuur:
H.J. (Hein) Scheffer – voorzitter
P.L.J. (Peter) Klijn – vice-voorzitter
J. (Hans) Peters – penningmeester
F. (Frans) Rondel – secretaris
G. (Gerard) Kuppen

Ted_Meines
Ted Meines

Ere-voorzitter
Luitenant-Generaal b.d. T. (Ted) Meines (Biografie en CV)

Bureaubezetting:
J.J. (Sjaak) Severs hoofd bureau VP
Mw. S. (Arja) van Leeuwen-Hofstra, medewerker Bureau VP

Adviseurs:
M. (Mettes) van der Giessen

M. (Mat) Herben

A. (André) Odenkirchen

Sjaak-Arja
Arja van Leeuwen en Sjaak Severs

vandergiessen
Mettes van der Giessen

herben
Mat Herben

André Odenkirchen