De Ledenvergadering (LV) bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten veteranen-organisaties. Het Bestuur wordt in beginsel uit de leden gekozen en bestaat maximaal uit vijf leden. De huidige samenstelling is als volgt:

Dagelijks Bestuur:
H.J. (Hein) Scheffer – voorzitter
P.L.J. (Peter) Klijn – vice-voorzitter
J. (Hans) Peters – penningmeester
F. (Frans) Rondel – secretaris
G. (Gerard) Kuppen

Ted_Meines
Ted Meines

Ere-voorzitter
Luitenant-Generaal b.d. T. (Ted) Meines (Biografie en CV)

Bureaubezetting:
J.J. (Sjaak) Severs hoofd bureau VP
Mw. S. (Arja) van Leeuwen-Hofstra, medewerker Bureau VP

Adviseurs:
M. (Mettes) van der Giessen

M. (Mat) Herben

A. (André) Odenkirchen

Arja van Leeuwen en Sjaak Severs
Arja van Leeuwen en Sjaak Severs

vandergiessen
Mettes van der Giessen

herben
Mat Herben

André Odenkirchen