De Ledenvergadering (LV) bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten veteranen-organisaties. Het Bestuur wordt in beginsel uit de leden gekozen en bestaat maximaal uit vijf leden. De huidige samenstelling is als volgt:

Dagelijks Bestuur (v.l.n.r.):
G. (Gerard) Kuppen
H.J. (Hein) Scheffer – voorzitter
J. (Hans) Peters – penningmeester
F. (Frans) Rondel – secretaris
J.G. (Jos) van den Nouland – vice-voorzitter (nog niet op foto)

Ted_Meines
Ted Meines

Ere-voorzitter
Luitenant-Generaal b.d. T. (Ted) Meines (Biografie en CV)

Bureaubezetting:
C.J.B (Charlie) Malschaert, hoofd bureau VP
P. (Peter) Bronkhorst, medewerker Bureau VP

Adviseurs:
M. (Mettes) van der Giessen

M. (Mat) Herben

A. (André) Odenkirchen

vandergiessen
Mettes van der Giessen

herben
Mat Herben

André Odenkirchen