Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten veteranen-organisaties. Het Dagelijks Bestuur wordt uit het Algemeen Bestuur gekozen en bestaat maximaal uit vijf leden. De samenstelling is als volgt:

Dagelijks Bestuur:
H.J. (Hein) Scheffer – voorzitter
P.L.J. (Peter) Klijn – vice-voorzitter
J. (Hans) Peters – penningmeester
F. (Frans) Rondel – secretaris
G. (Gerard) Kuppen

Dagelijks Bestuur vlnr: Frans Rondel, Gerard Kuppen, Hein Scheffer, Peter Klijn, Hans Peters

Dagelijks Bestuur vlnr: Frans Rondel, Gerard Kuppen, Hein Scheffer, Peter Klijn, Hans Peters

Ted_Meines

Ted Meines

Ere-voorzitter
Luitenant-Generaal b.d. T. (Ted) Meines (Biografie en CV)

Bureaubezetting:
J.J. (Sjaak) Severs hoofd bureau VP
Mw. T. (Tamara) Heijster-Mulder Administratieve ondersteuning

Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen:
M. (Mettes) van der Giessen – projectleider

Adviseurs:
M. (Mat) Herben

A. (André) Odenkirchen

Tamara Heijster en Sjaak Severs

Tamara Heijster en Sjaak Severs

vandergiessen

Mettes van der Giessen

herben

Mat Herben