Op 27 juli heeft het bestuur afscheid genomen van Arja van Leeuwen nadat ze bijna twee jaar werkzaam is geweest op het Bureau VP als administratief medewerkster algemeen en Nuldelijnsondersteuning. Tijdens een diner heeft het bestuur en bureau afscheid van Arja genomen. Met een bloemetje en een envelop met inhoud heeft de voorzitter VP Arja…

Het Veteranen Platform organiseert samen met Stichting de Basis in 2017 zes regionale bijeenkomsten voor de gecertificeerde nuldelijnshelpers. Tijdens deze bijeenkomsten draait het vooral om kennis, vaardigheden en het ontmoeten van andere nuldelijnshelpers uit de eigen regio. Deelname aan een regionale bijeenkomst telt mee voor de verplichte onderhouds-training voor behoud van het certificaat van bekwaamheid…

Het huidige systeem van de Landelijke Nuldelijns Ondersteuning (NOS) is nu een jaar operationeel onder aansturing van het VP. Een jaar waarin we ervaring hebben kunnen opdoen met een nagenoeg op sterkte zijnde organisatie. Het huidige systeem is gebouwd vanuit de lidorganisaties van het VP. Elke aangesloten organisatie heeft haar eigen NOS systeem met een…

Eerder was al door het bestuur van het VP afscheid genomen van Tamara. Tijdens het coördinatorenoverleg NOS van oktober is dat ook gedaan door de Projectleider namens de coördinatoren en de nuldelijnshelpers. Tamara werd bedankt voor haar klantvriendelijkheid en betrokkenheid. Als coördinator van de Vereniging Veteranen en Oud-militairen Korps Militaire Administratie (VVOMA) blijft zij betrokken…

Doorn, 21 mei 2015 – De minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur vindt de ervaring die Defensie heeft opgedaan met de zorg voor veteranen en hun relaties nuttig voor andere geüniformeerde beroepsgroepen. Dit was een van de boodschappen uit zijn openingswoord van het symposium “De Mens in het Uniform”, georganiseerd door Stichting de…

Doorn 30 april 2015 – De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek voor veteranen (RZO) had onlangs een bijzondere ontmoeting met een aantal veteranen die daarvoor waren voorgedragen door het VP en de BNMO. Tijdens een diner in Brocante op uitnodiging van de voorzitter van de RZO Uri Rosenthal, wisselden veteranen afkomstig uit diverse missiegebieden en…

Doorn, april 2015 – De Nationale Politie heeft onlangs aandacht geschonken aan het nuldelijnsondersteuningssysteem voor veteranen. De VP folders over dit onderwerp zijn geplaatst op de het zogeheten Politie Kennisnet, een interne kennisbank die politiemensen kunnen raadplegen. Ook heeft het politievakblad “Blauw” een artikel geplaatst over de nuldelijnsondersteuning. Met name wijkagenten en buurtregisseurs kunnen in…

Doorn / Den Haag, 16 april 2015 – De continuïteit van de nuldelijnsondersteuning is voor de komende drie jaar in financiële zin zekergesteld. In een brief van 16 april aan de Tweede Kamer meldt minister van Defensie Hennis-Plasschaert dat Defensie met ingang van 2016 voor een periode van drie jaar de organisatie-, opleidings- en inzetkosten…

Doorn / Den Haag, maart 2015 – De Vaste Kamer Commissie voor Defensie heeft de coördinatoren nuldelijnsondersteuning van het VP en V.O.C. uitgenodigd voor een bezoek aan de Tweede Kamer. De uitnodiging is gedaan uit erkenning en waardering voor het werk van de coördinatoren. Het bezoek bestaat uit een ontvangst, rondleiding en gesprekken met Kamerleden….

Doorn, maart 2015 –  De in januari gehouden enquête “persoonlijke achtergronden, ervaringen en behoeften” van  nuldelijnshelpers leverde veel positieve feedback op.  Het onderzoek is uitgevoerd door het Kennis en Onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut in het kader van het Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen. De antwoorden komen op hoofdlijnen overeen met die van een eerder gehouden enquête…

Page 1 of 21 2

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen