Doorn, maart 2015 –  De in januari gehouden enquête “persoonlijke achtergronden, ervaringen en behoeften” van  nuldelijnshelpers leverde veel positieve feedback op.  Het onderzoek is uitgevoerd door het Kennis en Onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut in het kader van het Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen. De antwoorden komen op hoofdlijnen overeen met die van een eerder gehouden enquête eind 2013. Enkele opvallende bevindingen zijn: de nuldelijnshelpers vinden het nuldelijnssysteem inmiddels strakker georganiseerd en zij zijn positief over de aansturing en begeleiding die zij krijgen van de coördinatoren binnen hun eigen organisatie. Ook de samenwerking met het Veteranenloket en de zorgcoördinatoren van het Loket worden als (zeer) positief ervaren. Het volledige rapport is hier te downloaden. Lees verder

VOCDoorn, februari 2015 – Onder de motto’s  “Ken je een Veteraan?” en “Veteraan hoe kan ik je helpen?” wordt er op de MOTORbeurs Utrecht een nuldelijnspromotiestand gerealiseerd. De stand wordt in opdracht van het Veteranen Platform ingericht en verzorgd door vrijwilligers van de stichting Veteraan en Thuisfront. Door middel van promotiemateriaal en persoonlijke contacten vragen zij aandacht voor het nuldelijnsondersteuningssysteem veteranen. De motorbeurs, die wordt gehouden van 26 februari tot en met 1 maart in de Jaarbeurs te Utrecht, trekt veel bezoekers in de leeftijdscategorie van zogeheten “jongere veteranen” van recente vredesmissies.

De promotie actie is onderdeel van een landelijke campagne om de nuldelijnsondersteuning meer bekendheid te geven. In dat kader heeft de voorzitter van het Veteranen Platform, Hein Scheffer, recentelijk alle Nederlandse gemeentes, de Nederlandse kerkorganisaties en een groot aantal zorgverleners met een brief benaderd. Daarin vraagt hij de geadresseerden de VP nuldelijnsfolders binnen hun eigen organisatie en relatiekring te verspreiden. Zeker al 20 gemeentes hebben hierop positief gereageerd met een verzoek voor extra folders. De nuldelijnsstand is te vinden in Hal 12. Meer informatie over de motorbeurs: http://www.motorbeursutrecht.nl . Lees verder

Doorn, januari 2015 – het schema van regionale bijeenkomsten voor nuldelijnshelpers voor de eerste helft van 2015 is vastgesteld. Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor nuldelijnshelpers die deel uitmaken van het NuldelijnsOndersteuningsSysteem veteranen (NOS). In 2014 zijn al twee bijeenkomsten gehouden, die enthousiast werden ontvangen. De bijeenkomsten hebben tot doel om onder leiding van trainers ervaringen uit de praktijk uit te wisselen en enkele cases te beoefenen en verder om met professionele hulpverleners van gedachten te wisselen. Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via een link naar de website van De Basis. Noteer al vast de volgende data in uw agenda:

13 februari Echos Home Havelte
17 april Sevagram, Heerlen
1 mei Echos Home Harskamp
22 mei Echos Home Rotterdam
9 oktober, wijkcentrum Kersenboogerd, Hoorn Lees verder

Op vrijdagmiddag 28 november kwamen zo’n 30 veteranenhelpers uit de regio Eindhoven bij elkaar in de ECHOS Home ‘De Vrijheid’ nabij de Generaal Majoor de Ruyter van Stevenlinck Kazerne in Oirschot. Net als de eerste bijeenkomst in Ermelo was het doel van de bijeenkomst om onderling ervaringen uit te wisselen en enkele praktijk cases te behandelen onder begeleiding van ervaren trainers. De bijeenkomst werd bijzonder goed ontvangen door de deelnemers, vooral door de deelname van professionele hulpverleners van het LZV (zorgcoördinatie Veteranenloket, Geestelijke Verzorging, Dienstencentrum  Bedrijfsmaatschappelijk Werk,  maatschappelijk werk van de Basis en 2e lijns GGZ). In 2015 worden nog op nog vier andere locaties soortgelijke bijeenkomsten georganiseerd. Zodra de planning gereed is leest u hierover meer op deze website. Lees verder

Op 11 juni 2014 is het Veteranenloket geopend. De (kandidaat) gecertificeerde nuldelijnshelper is een belangrijke schakel tussen de veteraan en het loket. Daarom heeft het Veteranenloket een belangrijke plaats in de training en zijn eerder gecertificeerde nuldelijnshelpers tijdens een aantal introductieavonden voorafgaand aan de opening van het Veteranenloket geïnformeerd.

Er is nog een groep gecertificeerde nuldelijnshelpers die vóór 1 juli het certificaat hebben behaald, maar niet in de gelegenheid zijn geweest een van de introductie-avonden bij te wonen. Daarom worden gecertificeerde nuldelijnshelpers van het VP en V.O.C. door Directeur Veteraneninstituut uitgenodigd voor de inhaalbijeenkomst “Introductie Veteranenloket voor nuldelijnshelpers“ op 5 november aanstaande in het gebouw van De Basis in Doorn (Willem van Lanschotlaan 1). Op deze bijeenkomst wordt belangrijke informatie verstrekt over het Veteranenloket en wat dit voor veteranen én de nuldelijnshelper precies betekent. Deelname wordt geregistreerd.

De bijeenkomst duurt van 14:00 uur tot 16:00 uur (met aansluitend een informeel samenzijn). Aanmelden kan tot 20 oktober door het webformulier achter DEZE LINK in te vullen. Uiterlijk 24 oktober ontvangt de deelnemer een bevestiging van aanmelding en het programma. Bij vragen over de bijeenkomst neem dan contact op met het Veteranenloket (0883340000).

Reiskosten voor deze dag worden vergoed door het Veteraneninstituut. Declaraties kunnen worden ingediend bij de eigen organisatie via de gebruikelijke weg (project nuldelijnsondersteuning op basis van 30 cent per kilometer) en worden door het project met het Vi verrekend. Vragen over de declaratie? Mail Mettes van der Giessen (voor Convenantpartners nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform: mvdgiessen@outlook.com) of Hendrik-Jan van Tilburg (voor Veteranen Ontmoetingscentra aangesloten bij het V.O.C.: HCM.v.Tilburg.01@mindef.nl). Lees verder

Doorn, 11 juni 2014 – Met de opening van het Veteranenloket door minister van Defensie Hennis-Plaesschaert is de serviceverlening voor veteranen verder verbeterd. Het Veteranenloket biedt toegang tot informatie en ondersteuning én immateriële en materiële zorg. Voor acute zorgvragen is het Veteranenloket 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar. Het Veteranenloket en bijbehorende website zijn vooral gericht op veteranen die specifieke vragen op het gebied van zorg en ondersteuning hebben, maar geven ook antwoord op meer algemene vragen. Het Veteranen Platform is als lid van de stuurgroep Veteranenloket nauw betrokken geweest bij de inrichting van het loket en blijft ook in de toekomst in deze rol betrokken bij de doorontwikkeling van het loket. Het Veteranenloket verwijst in bepaalde gevallen door naar het Nuldelijnsondersteuningssysteem.

Het veteranenloket is bereiken:logo VLvia de website www.veteranenloket.nl
telefoon: 088 334 00 00
Mail: info@veteranenloket.nl Lees verder

Page 2 of 3 1 2 3

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen