Doorn, december 2013 – Op 14 december 2013 vindt een zogeheten ontmoetingsdag voor nuldelijnshelpers plaats op de Basis te Doorn. De doelgroep bestaat uit nuldelijnshelpers en kandidaat nuldelijnshelpers van de convenantpartners van het Veteranen Platform en het samenwerkingsverband Veteranen Ontmoetingscentra (VOC). De ontmoetingsdag is onderdeel van het driejarige project Verbetering Nuldelijnsondersteuning Veteranen, wat onder regie van het Veteranen Platform in 2012 is gestart. Projectleider is Mettes van der Giesssen. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door het vfonds, een belangrijke partner van het Veteranen Platform. Al meer dan 140 belangstellenden hebben zich begin december ingeschreven, dit is een buitengewoon bemoedigend aantal. Lees verder

Page 3 of 3 1 2 3

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen