Op dinsdag 27 november is in Echos Home de Treffer de 2e penningmeesterbijeenkomst gehouden. Aan deze bijeenkomst namen ongeveer 45 penningmeesters en bestuursleden van bij het VP aangesloten veteranenorganisaties deel. Door de penningmeester VP werd eenieder op de hoogte gebrachte van de nieuwste financiële regelingen (presentatie). Daarnaast werd, in het bijzonder voor de nieuwe bestuursleden, informatie gegeven over alle bestaande regelingen en afgesloten verzekeringen. De bijeenkomst werd afgesloten door een presentatie van Michiel van Hattem (directeur vfonds) en mevr. Laura van Schalm over de werkzaamheden van het vfonds. Tevens werden alle aanwezigen opgeroepen om “Vriend van het vfonds” te worden, waar gezien het aantal ingevulde aanmeldingsformulieren in grote getale gebruik van werd gemaakt.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen