Voor alle aangesloten Veteranenorganisaties

Zoals tijdens de Algemene Vergadering van maart jl is aangegeven zal de penningmeester VP, Hans Peters, een 2e voorlichtingsbijeenkomst houden over financiën en financiële stromen binnen het Veteranenlandschap.

Deze bijeenkomst zal worden gehouden op dinsdag 27 november in Echos Home te Ermelo om 10.00u.

Deze voorlichting is in eerste instantie vooral bedoeld voor penningmeesters van de aangesloten veteranenorganisaties (en de penningmeesters van de onderafdelingen van de aangesloten organisaties), maar belangstellenden (vanuit de besturen) zijn uiteraard ook van harte welkom.

Om een idee te hebben hoeveel mensen willen deelnemen wordt u verzocht zich uiterlijk 15 november aan te melden bij het Hoofd bureau VP, Charlie Malschaert, liefst per mail.

Voor de volledigheid: koffie en thee tijdens de gehele dag is voor rekening van het VP. Reiskosten en eventuele lunch is voor eigen rekening.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen