PolitievlagDoorn, april 2015 – De Nationale Politie heeft onlangs aandacht geschonken aan het nuldelijnsondersteuningssysteem voor veteranen. De VP folders over dit onderwerp zijn geplaatst op de het zogeheten Politie Kennisnet, een interne kennisbank die politiemensen kunnen raadplegen. Ook heeft het politievakblad “Blauw” een artikel geplaatst over de nuldelijnsondersteuning. Met name wijkagenten en buurtregisseurs kunnen in hun dagelijks werk in contact komen met veteranen die steun nodig hebben. Ze kunnen veteranen dan wijzen op het bestaan van het nuldelijnsondersteuningssysteem.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen