Veteranenorganisaties die willen meedoen in het project, sluiten een convenant af met het VP. In dit convenant verplichten de deelnemende partners zich om de nuldelijnsondersteuning binnen hun eigen organisatie te faciliteren en te stimuleren onder andere door promotie van het project binnen hun eigen geledingen en op hun website. Ook moeten zij zorg dragen voor de training van een aantal nuldelijnshelpers. In ruil daarvoor komen deelnemende verenigingen en nuldelijnshelpers in aanmerking voor bepaalde financiële vergoedingen en een trainingsprogramma.

Download het convenant model 2015

Download ondertekeningsblad convenant

Download het overzicht van de actuele convenantpartners

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen