Ook belangstelling om binnen uw vereniging op te treden als nuldelijnshelper? Neem dan contact op met de coördinator nuldelijnsondersteuning van uw vereniging. Alle verenigingen die met het project meedoen als convenantpartner hebben zo een coördinator. Het werk als nuldelijnshelper vereist een aantal specifieke vaardigheden. Daarom heeft het VP samen met de deelnemende verenigingen een functieprofiel opgesteld. Aan de hand daarvan kan worden bepaald of iemand voldoet aan de vereisten. Een nuldelijnshelper doet zijn werk op vrijwillige basis, maar dat is niet vrijblijvend. Bij aanmelding zal een soort sollicitatieprocedure worden gehanteerd aan de hand van het functieprofiel en een persoonlijk gesprek. U doet uw werk als nuldelijnshelper namens uw vereniging. Bij uw aanstelling wordt een vrijwilligersovereenkomst opgesteld, die u beide ondertekent. Door ondertekening van deze overeenkomst is de nuldelijnshelper ook verzekerd en kan hij aanspraak maken op bepaalde vergoedingen van gemaakt onkosten.
Download het functieprofiel nuldelijnshelper

Download handleiding sollicitatieprocedure

Download voorbeeld format vrijwilligersovereenkomst

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen