20150825_182805Doorn 24 augustus 2015, Tijdens een gezellig etentje is door vrijwel het voltallige bestuur van het Veteranen Platform afscheid genomen van onze bureaumedewerkster Tamara Heijster. De voorzitter, Hein Scheffer, bedankte haar tijdens zijn speech voor meer dan twee jaar trouwe dienst. Hij complimenteerde haar voor de uitstekende wijze waarop zij haar werk voor het VP heeft verricht maar toch vooral voor haar ondersteuning van en zeer grote betrokkenheid bij de veteranen in brede zin.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen