Doorn, 10 juni 2024

Jaarvergadering nationaal Veteranen Platform

Op vrijdag 07 juni hebben wij als nationaal Veteranen Platform onze jaarvergadering op het NLVi te Doorn gehouden met onze aangesloten lid organisaties, functionarissen vanuit defensie en andere belangenorganisaties.

Fijn om te zien dat er een hoge opkomst was, mede daardoor was het een levendige bijeenkomst waar wij de nodige informatie en standpunten met elkaar hebben kunnen uitwisselen. Ons jaarverslag incl. begroting over 2023 zijn goedgekeurd en zal naar de diverse belanghebbende worden verspreid. Verder zijn wij verheugd dat Marieke Lenstra als bestuurslid communicatie is gekozen en zitting heeft genomen in het bestuur. Wij hebben afscheid genomen van onze vice voorzitter Frank van der Vorm, die wij ook vanaf hier dankzeggen voor zijn inspanningen als vice voorzitter, tevens communicatiebestuurslid nationaal Veteranen Platform. Ook zijn deze jaarvergadering een achttal organisaties aangenomen als Buitengewoon lid.

Het geheel werd traditioneel afgesloten met een “blauwe hap”.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen