Het VP is sinds de oprichting in 1989 voortdurend in beweging. Het beleid van het VP wordt regelmatig aangepast aan de actuele situatie. Het doel blijft de (collectieve) belangenbehartiging van Nederlandse veteranen en het bevorderen van de erkenning en waardering van veteranen bij de samenleving, alsmede het bevorderden van de zorg van veteranen die daar behoefte aan hebben. Iedere vijf jaar wordt een nieuw beleidsplan opgesteld in samenspraak met de aangesloten veteranenverbanden.

De laatste drie jaar wordt er verantwoording afgelegd door middel van een bestuursverslag. Voorgaande jaren werd verantwoording afgelegd door middel van een jaarverslag.

Belijdsplannen VP::
Beleidsplan VP 2021-2025 ‘Veteraan in de samenleving’
Beleidsplan VP 2016-2020 ‘De Trotse Veteraan’
Beleidsplan VP 2011 2015

Bestuursverslagen VP:
Bestuursverslag VP 2020
Bestuursverslag VP 2019
Bestuursverslag VP 2018
Bestuursverslag VP 2017

Jaarverslagen VP:
Jaarverslag VP 2016
Jaarverslag VP 2015
Jaarverslag VP 2014
Jaarverslag VP 2013
Jaarverslag VP 2012
Jaarverslag VP 2011
Jaarverslag VP 2010
Jaarverslag VP 2009

Verenigingsdocumenten:
Statuten van de Vereniging Veteranen Platform – versie 12 februari 2015
Huishoudelijk reglement van de Vereniging Veteranen Platform – versie 17 maart 2017