Het VP is sinds de oprichting in 1989 voortdurend in beweging. Het beleid van het VP wordt regelmatig aangepast aan de actuele situatie. Het doel blijft de (collectieve) belangenbehartiging van Nederlandse veteranen en het bevorderen van de erkenning en waardering van veteranen bij de samenleving, alsmede het bevorderden van de zorg van veteranen die daar behoefte aan hebben. Iedere vijf jaar wordt een nieuw beleidsplan opgesteld in samenspraak met de aangesloten veteranenverbanden. Ieder jaar wordt verantwoording afgelegd door middel van een jaarverslag.

Download statuten
Download het huishoudelijk reglement

Download het beleidsplan 2011 2015
Download het beleidsplan 2016-2020 ‘De Trotse Veteraan’

Download jaarverslag 2009
Download jaarverslag 2010
Download jaarverslag 2011
Download jaarverslag 2012
Download jaarverslag 2013
Download jaarverslag 2014
Download jaarverslag 2015
Download jaarverslag 2016