Het beleidsplan 2016-2020 geeft richting aan de activiteiten van het bestuur en leden van de Vereniging Veteranen Platform (VP) voor de komende periode van vijf jaren.
Het beleidsplan draagt het motto “De Trotse Veteraan”. Het bestuur heeft voor dit motto gekozen omdat het er naar streeft het juiste beeld over veteranen in de maatschappij neer te zetten. Veteranen mogen trots zijn op wat zij hebben gedaan en hebben competenties ontwikkeld die van grote meerwaarde zijn voor onze samenleving.
Met het goede van het vorige beleidsplan als basis vindt u in dit beleidsplan een sterk, no nonsens beleid met concrete nieuwe initiatieven ten behoeve van alle veteranen en hun relaties.
Het bestuur gaat de uitdaging aan om invulling te geven aan dit vernieuwde beleid en zal daar de lidorganisaties van het VP en belangrijke externe partijen nauw bij betrekken. Hoewel het VP een koepelorganisatie is zullen we als VP, daar waar het de veteranenorganisaties ondersteunt, ons ook op het uitvoeringsvlak begeven. Collectief doen wat collectief kan. Het beleidsplan kunt hier inkijken en downloaden.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen