Het Bestuur wordt in beginsel uit de leden gekozen en bestaat maximaal uit zeven leden.
De Ledenvergadering (LV) bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten veteranen-organisaties.
De huidige samenstelling is als volgt:

Dagelijks Bestuur:

J.F.A.M. (Hans) van Griensven – Voorzitter
F. (Frank) van der Vorm – Vicevoorzitter
F. (Flip) Breukers – Penningmeester
A.G.J.M. (André) Odenkirchen – Secretaris
B.J. (Bart) Holewijn – Bestuurslid Communicatie
P. (Peter) Bercx – Algemeen lid

Luitenant-Generaal b.d. T. (Ted) Meines, overleden 24 december 2016 te Leidschendam (Biografie en CV)

Bureau:

C.J.B (Charlie) Malschaert, Hoofdbureau VP
M.J. (Rinus) Hoogteijling, Medewerker Bureau VP

HBU VP
Charlie

MED VP
Rinus

Adviseurs:

(Algemeen) M. (Mettes) van der Giessen
(Communicatie) M.M. (Mat) Herben
(Zorg) A. (Arie) van der Krans
(Defensie) Vacant

vandergiessen
Mettes

herben
Mat

Vacant

Erecouloir:

Tony Nijhove, Commandant Erecouloir

tony
Tony