De Ledenvergadering (LV) bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten veteranen-organisaties. Het Bestuur wordt in beginsel uit de leden gekozen en bestaat maximaal uit vijf leden. De huidige samenstelling is als volgt:

Dagelijks Bestuur (v.l.n.r.):

G. (Gerard) Kuppen – tweede secretaris
J.G. (Jos) van den Nouland – vice-voorzitter
Borstbeeld Luitenant-Generaal b.d. T. (Ted) Meines († 24-12-2016)
H.J. (Hein) Scheffer – voorzitter
J. (Hans) Peters – penningmeester
F. (Frans) Rondel – secretaris (per 21 juni 2019 afgetreden)
A. (André) Odenkirchen (per 21 juni 2019 aantredend algemeen bestuurslid)

Luitenant-Generaal b.d. T. (Ted) Meines (Biografie en CV)

Bureaubezetting (v.l.n.r.):

C.J.B (Charlie) Malschaert, hoofd bureau VP
P.J. (Peter) Klijn, medewerker NOS
M.J. (Rinus) Hoogteijling, medewerker Bureau VP

Adviseurs:
(Algemeen) M. (Mettes) van der Giessen
(Communicatie) M. (Mat) Herben
(Defensie) vacant

vandergiessen
Mettes v.d. Giessen

herben
Mat Herben

vacant
Vacant