De Ledenvergadering (LV) bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten veteranen-organisaties. Het Bestuur wordt in beginsel uit de leden gekozen en bestaat maximaal uit vijf leden. De huidige samenstelling is als volgt:

Dagelijks Bestuur (v.l.n.r.):

G. (Gerard) Kuppen
J.G. (Jos) van den Nouland – vice-voorzitter
Borstbeeld Luitenant-Generaal b.d. T. (Ted) Meines († 24-12-2016)
H.J. (Hein) Scheffer – voorzitter
J. (Hans) Peters – penningmeester
F. (Frans) Rondel – secretaris

Luitenant-Generaal b.d. T. (Ted) Meines (Biografie en CV)

Bureaubezetting (v.l.n.r.):

C.J.B (Charlie) Malschaert, hoofd bureau VP
P.J. (Peter) Klijn, medewerker NOS
M.J. (Rinus) Hoogteijling, medewerker Bureau VP

Adviseurs:
M. (Mettes) van der Giessen
M. (Mat) Herben
A. (André) Odenkirchen

vandergiessen
Mettes v.d. Giessen

herben
Mat Herben

André Odenkirchen