Het Bestuur wordt in beginsel uit de leden gekozen en bestaat maximaal uit zeven leden.
De Ledenvergadering (LV) bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten veteranen-organisaties.
De huidige samenstelling is als volgt:

Dagelijks Bestuur:

H.J. (Hein) Scheffer – Voorzitter
G.A.F. (Gerard) Kuppen – Vicevoorzitter
G.H. (Hans) Peters – Penningmeester
A.G.J.M. (André) Odenkirchen – Secretaris
(nog niet op foto)
B.J. (Bart) Holewijn – Bestuurslid Communicatie
F. (Fred) Driessen – Algemeen lid

Luitenant-Generaal b.d. T. (Ted) Meines, overleden 24 december 2016 te Leidschendam (Biografie en CV)

Bureaubezetting (v.l.n.r.):

C.J.B (Charlie) Malschaert, hoofd bureau VP
P.J. (Peter) Klijn, medewerker NOS
M.J. (Rinus) Hoogteijling, medewerker Bureau VP

Adviseurs:
(Algemeen) M. (Mettes) van der Giessen
(Communicatie) M.M. (Mat) Herben
(Defensie) P.E.M. (Patricia) van Gool

vandergiessen
Mettes v.d. Giessen

herben
Mat Herben

Patricia van Gool