Leden : Klik op de naam voor meer informatie of om direct naar de website van de lidorganisatie te gaan.

01. AFMP/FNV – Algemene Federatie Militair Personeel / Federatie Nederlandse Vakbeweging

02. AVOM – Algemene Vereniging voor Oud- en actief dienend personeel van de Koninklijke Marine

03. AVA – Artillerie Veteranen Associatie

04. BNMO – Bond Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers

05. BOSS – Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers

06. BvW – Bond van Wapenbroeders

07. COS/VKCT – Commandostichting/Veteranen Korps Commando Troepen

08. COM – Contact Oud- en actief dienende Mariniers

09. FOVAM – Federatie van Organisaties voor Voormalig en Actief dienend Marinepersoneel

10. JWF – Johan Willem Friso Vereniging

11. KVEO – Koninklijke Vereniging van Eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse krijgsmacht

12. KVMO – Koninklijke Vereniging van Marineofficieren

13. KVNRO – Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren

14. LVVGNKD – Landelijke Vereniging Veteranen Geneeskundige Diensten

15. NOV – Nederlandse Officieren Vereniging

16. NUV – Nederlandse Unifil Vereniging

17. NVFNV – Netwerk Veteranen FNV

18. PVP – Politie Veteranen Platform

19. PAM – Post Actieve Marinevereniging

20. VVRvH/Benteng – Vereniging Veteranen Regiment van Heutsz met daarin opgenomen de Stichting Benteng )

21. MILu – Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen en Oud-Gedienden van de Militaire Luchtvaart

22. Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945

23. SMC – Stichting Marechaussee Contact

24. SOVWES – Stichting OVW’ers Engeland/Schotland 1940-1962

25. UNV – Unie van Nederlandse Veteranen

26. VBM/BBTV – Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel en Vakbond voor jonge beroepsmilitairen

27. VDMD – Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen

28. VHvB – Vereniging Huzaren van Boreel

29. VJV – Vereniging Jonge Veteranen

30. VVNGM – Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea Militairen 1945-1962

31. VOKS – Vereniging van Oud-Korea Strijders

32. VOL1NLUN SB – Vereniging Oud-Leden 1 (NL) UN Signal Battalion

33. VOMI NL – Vereniging Oud Militairen Indië en Nieuw-Guineagangers

34. VOPET – Vereniging van (Oud) Pontonniers en Torpedisten

35. VRIOG – Vereniging Regiment Infanterie Oranje Gelderland

36. VRHPvO – Vereniging Regiment Huzaren Prins van Oranje

37. Ex-Act KM – Vereniging van Ex- en Actief dienende Vrouwelijke Militairen der Koninklijke Marine

38. VVVGFPI – Vereniging Van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene

39. VVCMI – Vereniging Veteranen CMI

40. VVO-MA – Vereniging Veteranen en Oud-Militairen Korps Militaire Administratie

41. VVGJ – Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers

42. VVRB&T – Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen

43. VVRLJ – Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers

44. VVRTT – Vereniging Veteranen van het Regiment Technische Troepen

45. VWWNL – Vereniging Wounded Warriors Nederland

46. V1NL/BET – Veteranen 1 NL/BE UN Transportbataljon

47. VVRG – Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen

48. VVPRV – Vereniging voor Veteranen en Postactieven van het Regiment Verbindingstroepen

49. VVLO&S – Veteranen Vereniging LO & Sport

50. DVBA – Dutch Veteran Bikers Association

51. VVRB – Vereniging Vrienden Rode Baret