Op 9 en 16 december kwamen de Nuldlijnscoördinatoren in wee aparte sessies bijeen voor overleg over de stand van zaken en informatie uitwisseling voor de komende periode.

Download hier het volledig verslag

foto 1 medewerkers de SchakelOp vrijdagmiddag 31 oktober vindt in Echos Home De Schakel, Leuvenumseweg 68, in Ermelo de eerste regionale bijeenkomst plaats voor veteranenhelpers en vertegenwoordigers van organisaties die met veteranen te maken hebben.

De bijeenkomst is bedoeld voor gecertificeerde veteranenhelpers (cq zijn of worden ingeschreven voor de training van de Basis) binnen een straal van 30 kilometer van De Schakel. Doel is te reflecteren op de praktijk met intervisie en het bespreken van casuïstiek. Daarnaast kunnen veteranenhelpers kennismaken met collega veteranenhelpers uit de regio. Voor de gecertificeerde nuldelijnshelpers telt deelname aan deze bijeenkomst mee voor de verplichte jaarlijkse onderhoudstraining om de registratie als nuldelijnshelper actueel te houden. Nuldelijnshelpers uit de regio, krijgen via hun coördinatoren een uitnodiging voor deelname of kunnen deze hier downloaden.

Het tweede deel van de bijeenkomst staat in het teken van kennismaking van hulpverleners uit de regio (politiefunctionaris, maatschappelijk werker, huisarts, gemeenteambtenaar, geestelijk verzorger enzovoort) met het systeem van de nuldelijnsondersteuning en de nuldelijnshelpers uit hun regio. Zij worden hiervoor apart uitgenodigd. Hebt u als hulpverlener geen uitnodiging ontvangen, maar bent u geïnteresseerd, dan kunt u deze hier downloaden.

Volgende geplande regionale bijeenkomsten:
14 november: Schaarsbergen
28 november: Oirschot
Nuldelijnshelpers binnen een straal van 30 kilometer van deze locaties ontvangen een uitnodiging via de coördinatoren.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen