Op 24 maart is er voor de tweede maal een landelijke bijeenkomst georganiseerd voor de nuldelijns ondersteuners, hun coördinatoren en vertegenwoordigers van ketenpartners. De bijeenkomst werd ditmaal georganiseerd op de Ruijter van Steveninckkazerne in Oirschot. (meer…)

EINDHOVEN – 11 september 2017. Veteranen die in de clinch liggen met Defensie kunnen sinds 2014 aankloppen bij Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Voor die tijd was een conflict tussen veteranen en het leger een zaak van Defensie. Van Zutphen bracht vrijdag met enkele medewerkers een kennismakingsbezoek aan de Eindhovense veteraneninloop De Treffer.
Lucas Nuchelmans 11-09-17, 16:39

Bericht facebook
Bericht Twitter (meer…)

Op 27 juli heeft het bestuur afscheid genomen van Arja van Leeuwen nadat ze bijna twee jaar werkzaam is geweest op het Bureau VP als administratief medewerkster algemeen en Nuldelijnsondersteuning. (meer…)

Het Veteranen Platform organiseert samen met Stichting de Basis in 2017 zes regionale bijeenkomsten voor de gecertificeerde nuldelijnshelpers. Inschrijven kan via de bijgevoegde link. (meer…)

November 2016. Er heeft met de coördinatoren NOS van de bij het VP aangesloten verenigingen een evaluatie plaats gevonden ven het huidige NOS. Daarbij is een opzet gemaakt om te komen tot een NOS 2.0. (meer…)

MInister Van der Steur, foto De Basis
Minister Van der Steur, foto De Basis

Doorn, 21 mei 2015 – De minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur vindt de ervaring die Defensie heeft opgedaan met de zorg voor veteranen en hun relaties nuttig voor andere geüniformeerde beroepsgroepen. Dit was een van de boodschappen uit zijn openingswoord van het symposium “De Mens in het Uniform”, georganiseerd door Stichting de Basis. Van der Steur wees onder meer op het belang van de nuldelijnsondersteuning voor geüniformeerde beroepsgroepen. (meer…)

Page 2 of 5 1 2 3 4 5
© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen