RZO diner 2015Doorn 30 april 2015 – De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek voor veteranen (RZO) had onlangs een bijzondere ontmoeting met een aantal veteranen die daarvoor waren voorgedragen door het VP en de BNMO. Tijdens een diner in Brocante op uitnodiging van de voorzitter van de RZO Uri Rosenthal, wisselden veteranen afkomstig uit diverse missiegebieden en in leeftijd variërend van 25  tot en met 96 jaar van gedachten over specifieke kenmerken en verwachtingen van (zorg)problemen die zij en hun relaties ondervinden. De opzet van de RZO om hiermee beter inzicht te krijgen in de problematiek en begrip te kweken voor elkaars achtergronden, was alleszins geslaagd. De uitgenodigde veteranen waren positief over de bedoelingen van de RZO en waren tevreden over de oprechtheid en betrokkenheid van hun gastheer. De verkregen inzichten  zullen worden meegenomen in het streven van de kwaliteitsverbetering van de zorg voor veteranen.

De RZO
De zorg voor veteranen is een verantwoordelijkheid van de Nederlandse maatschappij en het Ministerie van Defensie in het bijzonder. Om die verantwoordelijkheid ook waar te maken, is in 2007 de Raad voor Zorg en Onderzoek voor veteranen (RZO) geïnstalleerd. Het doel van deze onafhankelijke raad is de civiel-militaire hulpverlening voor veteranen verder te verbeteren. De RZO bewaakt de kwaliteit van het zorgsysteem en geeft waar nodig aanwijzingen. De RZO bevordert de samenwerking tussen de betrokken partijen en geeft advies over het wetenschappelijk onderzoek naar uitzendgerelateerde aandoeningen. De RZO adviseert de minister van Defensie gevraagd en ongevraagd over alle genoemde onderwerpen. De RZO staat momenteel onder leiding van de oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal.

PolitievlagDoorn, april 2015 – De Nationale Politie heeft onlangs aandacht geschonken aan het nuldelijnsondersteuningssysteem voor veteranen. De VP folders over dit onderwerp zijn geplaatst op de het zogeheten Politie Kennisnet, een interne kennisbank die politiemensen kunnen raadplegen. Ook heeft het politievakblad “Blauw” een artikel geplaatst over de nuldelijnsondersteuning. Met name wijkagenten en buurtregisseurs kunnen in hun dagelijks werk in contact komen met veteranen die steun nodig hebben. Ze kunnen veteranen dan wijzen op het bestaan van het nuldelijnsondersteuningssysteem.

MInister Hennis-PlaesschaertDoorn / Den Haag, 16 april 2015 – De continuïteit van de nuldelijnsondersteuning is voor de komende drie jaar in financiële zin zekergesteld. In een brief van 16 april aan de Tweede Kamer meldt minister van Defensie Hennis-Plasschaert dat Defensie met ingang van 2016 voor een periode van drie jaar de organisatie-, opleidings- en inzetkosten zal financieren van het landelijk dekkend, genormeerde nuldelijnsondersteuningssysteem. In de brief staat verder dat het vfonds voor dezelfde periode de regionale activiteiten financieel zal ondersteunen. De brief bevestigt ook dat het Veteranen Platform de integrale regie van het systeem zal blijven voeren. Hiermee is het systeem van de veteranen zelf, aldus de brief. Lees de brief.

Tweede Kamer 2Doorn / Den Haag, maart 2015 – De Vaste Kamer Commissie voor Defensie heeft de coördinatoren nuldelijnsondersteuning van het VP en V.O.C. uitgenodigd voor een bezoek aan de Tweede Kamer. De uitnodiging is gedaan uit erkenning en waardering voor het werk van de coördinatoren. Het bezoek bestaat uit een ontvangst, rondleiding en gesprekken met Kamerleden. De ontvangst is gepland op vrijdag 26 juni om 10.00. Aansluitend is er gelegenheid om het overleg van de minister van Defensie met de Kamerleden van de Vaste Commissie voor Defensie. Nadere praktische aanwijzingen volgen.

Doorn, maart 2015 –  De in januari gehouden enquête “persoonlijke achtergronden, ervaringen en behoeften” van  nuldelijnshelpers leverde veel positieve feedback op.  Het onderzoek is uitgevoerd door het Kennis en Onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut in het kader van het Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen. De antwoorden komen op hoofdlijnen overeen met die van een eerder gehouden enquête eind 2013. Enkele opvallende bevindingen zijn: de nuldelijnshelpers vinden het nuldelijnssysteem inmiddels strakker georganiseerd en zij zijn positief over de aansturing en begeleiding die zij krijgen van de coördinatoren binnen hun eigen organisatie. Ook de samenwerking met het Veteranenloket en de zorgcoördinatoren van het Loket worden als (zeer) positief ervaren. Het volledige rapport is hier te downloaden.

VOCDoorn, februari 2015 – Onder de motto’s  “Ken je een Veteraan?” en “Veteraan hoe kan ik je helpen?” wordt er op de MOTORbeurs Utrecht een nuldelijnspromotiestand gerealiseerd. De stand wordt in opdracht van het Veteranen Platform ingericht en verzorgd door vrijwilligers van de stichting Veteraan en Thuisfront. Door middel van promotiemateriaal en persoonlijke contacten vragen zij aandacht voor het nuldelijnsondersteuningssysteem veteranen. De motorbeurs, die wordt gehouden van 26 februari tot en met 1 maart in de Jaarbeurs te Utrecht, trekt veel bezoekers in de leeftijdscategorie van zogeheten “jongere veteranen” van recente vredesmissies.

De promotie actie is onderdeel van een landelijke campagne om de nuldelijnsondersteuning meer bekendheid te geven. In dat kader heeft de voorzitter van het Veteranen Platform, Hein Scheffer, recentelijk alle Nederlandse gemeentes, de Nederlandse kerkorganisaties en een groot aantal zorgverleners met een brief benaderd. Daarin vraagt hij de geadresseerden de VP nuldelijnsfolders binnen hun eigen organisatie en relatiekring te verspreiden. Zeker al 20 gemeentes hebben hierop positief gereageerd met een verzoek voor extra folders. De nuldelijnsstand is te vinden in Hal 12. Meer informatie over de motorbeurs: http://www.motorbeursutrecht.nl .

Page 3 of 5 1 2 3 4 5
© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen