Op zaterdag 10 juli heeft de kick off plaats gevonden van de regio Noord. Daarmee zijn nu ook Groningen, Friesland en Drenthe als derde regio operationeel in het kader van NOS 2.0

De kick off vond plaats in Echo’s Home Havelte. De Landelijk Coordinator Peter Klijn gaf om half elf de aftrap. Vanuit het Maatschappelijk Werk (MW) vertelde Floris-Jan Kappers over de werkwijze van het MW, en zoomde in op de samenwerking met NOS op basis van het opgestelde protocol.
Vervolgens heeft het Team Regionale Coördinatie (Team RC) uitgelegd hoe zij de aansturing van de nuldelijns ondersteuners in de regio zien, en welke afspraken er gingen gelden.
Het team RC bestaat uit Kees de Jong, Thomas Bruining, Fokje Lourens, Henk de Wit en Paul Peterson.

Tenslotte heeft Hans Peters (Team RC Oost) uitleg gegeven over het onderliggende systeem (decentraal Disk-V) waarin alle nuldelijns ondersteuners en het team RC de nuldelijns contacten en hun declaraties kunnen muteren.
Om twee uur vond de afsluiting plaats, waarbij we konden terugkijken op een goedbezochte, zinvolle en prettige bijeenkomst.

Op vrijdag 25 juni jl. was het Bestuur VP uitgenodigd voor de onthulling van het Witte Anjer Perkje in de gemeente Wierden. Het VP was uitgenodigd door de frontman van Maluku4Maluku, Leo Reawaruw. Leo is tevens één van de drie ambassadeurs van de Witte Anjer Perkjes die worden aangelegd als erkenning en waardering voor Veteranen in een gemeente. Bij de onthulling waren naast de burgemeester en wethouder van Wierden ook een detachement Veteranen en vertegenwoordigers van Maluku4Maluku en de nodige belangstellenden. Het Bestuur VP werd vertegenwoordigd door onze secretaris, André Odenkirchen.
De burgemeester van Wierden mevr. Tigchelaar hield een toespraak waarbij zij het belang van erkenning en waardering aanhaalde. Zij vindt dat de samenleving deze waardering eigenlijk altijd moet uiten richting onze veteranen. Tevens maakte de burgemeester bekend dat de graven van veteranen in haar gemeente Wierden, verspreid over de vier begraafplaatsen, een bijzondere status hebben verworven. Deze bijzondere status houdt in dat de graven van veteranen en dus ook KNIL-veteranen, gevrijwaard zijn van kosten van grafrechten. Daarnaast mogen deze graven zonder toestemming van familie niet geruimd worden. De gemeente Wierden is de eerste gemeente in Nederland die deze maatregel heeft genomen. Wij als bestuur Veteranen Platform hopen dat dit in heel Nederland navolging zal krijgen.

24 juni 2021 – Vandaag is symbolisch de eerste Veteranenvlag van de ongeveer 1000 vlaggen verstuurd aan overheidsinstanties en veteranen organisaties door de vicevoorzitter van het VP, Gerard Kuppen, overhandigd aan de voorzitter van de VNG en tevens burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen. Dat gebeurde in het bijzijn van de ontwerper Edo van den Berg en Soraya van Weereld van de Veteranenshop. Het ‘project Veteranenvlag’ is uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Defensie, het vfonds en de Veteranenshop. De Veteranenvlag staat symbool voor de erkenning en waardering voor de inzet van Nederlandse veteranen.

In zijn antwoord sprak Jan van Zanen over de hechte band tussen de stad Den Haag en de veteranen wat goed tot uitdrukking komt als Den Haag ieder jaar weer gastheer is van de Nationale Veteranendag. Hij sprak de hoop uit dat die Veteranendag weer snel op de normale manier gevierd kan worden.

Doorn, 15 juni 2021

MAX komt met een nieuw programma: Ode aan onze Veteranen. Carrie ten Napel presenteert een muzikaal eerbetoon aan vijf Nederlandse veteranen, die extra in het zonnetje worden gezet. De odes worden gebracht door onder meer Marcel Veenendaal en de 3JS. Ode aan onze Veteranen is zondag 4 juli om 18.10 uur te zien bij MAX op NPO 1.

Nederland telt maar liefst 107.000 veteranen, aldus Nationaal Comité Veteranendag. Zij worden elk jaar, op de Nederlandse Veteranendag, in het zonnetje gezet. Dit jaar besteedt MAX, in het nieuwe programma Ode aan onze Veteranen, aandacht aan vijf van deze veteranen. Het gaat om mensen van 30 tot 98 jaar oud. Extra bijzonder: ook een echtpaar behoort tot deze groep. Ze zijn allebei veteraan. In een bijzonder programma worden de veteranen door bekende artiesten toegezongen. Onder anderen Marcel Veenendaal (Di-rect), Elske DeWall, de 3JS, Trijntje Oosterhuis en Yosina Roemajauw zijn aanwezig. Samen met het Orkest Koninklijke Luchtmacht brengen zij een muzikale ode aan alle Nederlandse veteranen. Het programma wordt gepresenteerd door Carrie ten Napel.

Witte Anjers bij MAX Magazine
In aanloop naar de Nederlandse Veteranendag ontvangen alle abonnees van MAX Magazine een Witte Anjer bij hun blad. De Witte Anjer is hét symbool voor respect voor Nederlandse Veteranen. Met het dragen van de Witte Anjer kunnen Nederlanders respect tonen voor de vele veteranen, die zich overal ter wereld hebben ingezet voor vrede en veiligheid.

Doorn 4 juni 2021
Vandaag werd aan het einde van de online algemene ledenvergadering VP (AV 21-02) de voorzittershamer overgedragen door Hein Scheffer aan Hans van Griensven!
Na wat wederzijdse speeches, marcheerde opeens demissionair minister van defensie, Ank Bijleveld, met een klein gevolg binnen… Daarachter volgden de echtgenote, de kinderen en het kleinkind van Hein. Aanvankelijk leek het eerst nog of demissionair minister van defensie Hein uitsluitend kwam bedanken voor zijn inzet gedurende 8 jaar voorzitterschap VP. Uiteindelijk had het Zijne Majesteit de Koning behaagd…. minister Bijleveld kreeg dus de eer om Hein de onderscheiding Ridder in de orde van Oranje Nassau uit te mogen reiken! Vanwege Covid-19 mocht zijn echtgenote Laura, de KO opspelden. Er waren ook een zeer beperkt aantal genodigden aanwezig. Hein en familie van harte gefeliciteerd met deze zeer verdiende KO, namens Bestuur, adviseurs en medewerkers van het VP!

Doorn, 3 juni 2021

DEN HAAG – Koning Willem-Alexander neemt het defilé af dat door de Haagse binnenstad trekt op Veteranendag. Links vice-premier Hugo de Jonge. ANP ROYAL IMAGES MARCO DE SWART

Rechtstreeks verslag van Veteranendag, dat vanwege de coronabeperkingen opnieuw plaatsvindt zonder Nationaal Defilé. In plaats daarvan is er een speciaal programma in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Koning Willem-Alexander, minister-president Rutte en minister Bijleveld van Defensie zijn daarbij aanwezig. De uitzending wordt gepresenteerd door Astrid Kersseboom.

Met filmpjes, toespraken door premier Rutte en minister Bijleveld en met muziek van Claudia de Breij, Snelle en Stef Bos worden de ruim 111.000 Nederlandse militairen geëerd die zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor vrede.

Voorafgaand aan de ceremonie wordt in reportages aandacht besteed aan de vraag hoe veteranen met soms heel heftige trauma’s inhoud geven aan hun leven na hun uitzending. Daarnaast praat Astrid Kersseboom met militair historicus Christ Klep over de Afghanistan-missie. De aankondiging van president Biden dat de Amerikaanse troepen voor 11 september uit dat land worden teruggetrokken, betekent na 19 jaar ook het einde voor de Nederlandse militaire aanwezigheid daar.

NOS Nationale Veteranendag
Zaterdag 26 juni, 12.35-14.00 uur, NPO 2

Page 1 of 251 2 3 25
© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen