Doorn, 16 oktober 2021

Zaterdag heeft de eerste vernoemingsceremonie voor een omgekomen landmacht veteraan plaatsgevonden. Het viaduct over de Rijksweg A12 bij Duiven draagt sinds kort de naam van sergeant-majoor Jos Leunissen.
Jos kwam in 2007 om het leven tijdens de slag om Chora in Afghanistan, als gevolg van een ongeluk met een mortier.

Symbolisch werd zijn naambord in het bijzijn van o.a. burgemeester Huub Hieltjes, de commandant van 13 Infanteriebataljon luchtmobiel, onze voorzitter van het VP en enkele genodigden onthuld door zijn echtgenote en dochter.

Aansluitend vond de lokale veteranendag plaats, met een kranslegging bij het toekomstige anjerperkje en een gezellig samenzijn met alle generaties veteranen.

Mooi om te zien dat de samenleving, in dit geval de gemeente Duiven, aandacht besteed aan onze veteranen. Erkenning en waardering voor hen die streden voor onze vrijheid.
Zo heurt het.

Doorn, 7 oktober 2021

Op 25 September jl zijn in kleine kring Lt.Generaal Ted Meines en zijn echtgenote Doreen Meines-de Veer herbegraven op de Veteranen begraafplaats in Loenen.
Bij leven was dit al een wens van hem; begraven te worden tussen je mede Veteranen.
Reactie van dochter Sonja en zoon Frank: ‘Voor hem thuis komen, onze ouders zijn weer samen.
Als familie zijn we dankbaar dat deze plek er is voor Veteranen.
Het was een mooie ceremonie op een geweldige plek.’

Het bestuur van het VP zal vrijdag 8 oktober het graf bezoeken en met een korte ceremonie stilstaan bij het leven van deze bijzondere man en wat hij heeft betekent voor veteranen.

Doorn, 5 oktober 2021

Dagblad De Stentor heeft een artikel over de recente vernoeming van een viaduct naar marinier 1e klasse Rico Bos

Het artikel over Rico Bos

Doorn, 28 september 2021
“Dying for freedom is not the worst that could happen, being forgotten is”
In 2019 kwam de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid met het idee om bruggen en viaducten te vernoemen naar militairen die zijn omgekomen door en tijdens inzet vanaf de Korea periode. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de nabestaanden. De uitvoering van dit project is belegd bij het Veteranen Platform.
Inmiddels zijn 7 van de 43 kunstwerken vernoemd en zijn er 2 officieel onthuld.
Gisteren was de vernoemingsceremonie in Steenwijkerland voor Marinier der 1e klasse Rico Bos, die in 1993 in Cambodja om het leven kwam.
Het betrof een spoorbrug en de uitvoering was dan ook in handen in ProRail. Een mooie en waardige ceremonie die recht doet aan de erkenningen en waardering vanuit de maatschappij. Respect voor de veteranen die zich namens ons allen hebben ingezet voor vrede en vrijheid en daar het hoogste offer voor hebben betaald.
Vrijheid is niet gratis; lest we forget.

 

Doorn, 1 september 2021

Op 2 februari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven besloten om het viaduct Duivense Broek over Rijksweg A12 te vernoemen naar de omgekomen militair en inwoner van de gemeente Duiven: sergeant-majoor Leunissen.

Vorig jaar was het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetter. Op initiatief van de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid heeft het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met het Veteranen Platform een plan ontwikkeld. In dit plan is bedacht om bruggen en viaducten te vernoemen naar de militairen die tijdens hun inzet voor vredesmissies vanaf de VN-missie in Korea zijn omgekomen. In het hele land worden de komende jaren infrastructurele kunstwerken (bruggen en viaducten) vernoemd naar omgekomen militairen. Ook Jos Leunissen, geboren te Heerlen op 4 juli 1962, militair en inwoner van de gemeente Duiven, kwam niet thuis van een missie. Hij stierf op 18 juni 2007 in Afghanistan tijdens de slag om Chora.

Met instemming van de nabestaanden en gemeente Duiven wordt de naam van Jos Leunissen op het viaduct Duivense Broek vermeld. Het viaduct krijgt deze officiële naam: ‘Sergeant-majoor Jos Leunissen brug’. Hiermee biedt dit object een passende en blijvende herinnering aan iemand die zich onvoorwaardelijk voor de vrijheid en veiligheid van anderen heeft ingezet.

Jos Leunissen

Jos is geboren op 4 juli 1962 te Heerlen en woonde bij overlijden in de gemeente Duiven.
Tijdens hevige gevechten om de stad Chora in de Afghaanse provincie Uruzgan leverde Jos op 18 juni 2007 met zijn eenheid mortiersteun aan eenheden van de International Security Assistance Force (ISAF). Tijdens de uitvoering van deze missie kwam Jos om het leven, door een explosie van een eigen mortier. Jos liet een echtgenote en een dochter achter. Jos was ook een actieve burger in de gemeente Duiven. Hij was lid van de wijkraad Oud-Zuid en was actief betrokken bij het project Snelbinder voor Droo-Zuid: de plannen van de wijk, de sloop van de Thuvineschool en de nieuwbouw Huis van Droo/Droostate hebben op zijn hulp kunnen rekenen.

Doorn, 23 augustus 2021

— Als bestuur van het VP realiseren wij ons dat de huidige ontwikkelingen in Afghanistan tot veel frustratie, woede en ongeloof kunnen leiden. Veel veteranen vragen zich terecht af of hun offers het allemaal wel waard zijn geweest. Uiteraard is het aan iedereen persoonlijk om daar zijn/haar mening over te vormen. Onderstaand willen we graag de persoonlijke mening van onze voorzitter, ltgen bd Hans van Griensven, met u delen. Hij was in 2007 ingezet als C-TFU en is uiteraard zelf ook geconfronteerd met de zingevingsvraag. We realiseren ons dat niet iedereen hetzelfde erover zal denken, maar de verschillende invalshoeken kunnen wel helpen om je eigen beeld te vormen. —

Of onze inzet in Afghanistan zinvol is geweest? Absoluut wel!! De oorspronkelijke doelstelling na 9/11 was om er voor te zorgen dat Afghanistan geen uitvalsbasis meer zou zijn voor terroristen als het Al-Qaeda van Bin Laden (gehaald). Nederland wilde een serieuze rol op het wereldtoneel spelen en moest daarvoor ook haar verantwoording nemen, haar ‘fair share’ (gehaald, we schoven tijdelijk aan bij de G20). We wilden aantonen dat onze krijgsmacht ook op het hoogste geweldsspectrum haar mannetje/vrouwtje kan staan. Meer dan bewezen; internationaal gerespecteerd! (gehaald). We wilden het volk van Afghanistan helpen een democratie te bouwen met een beter toekomstperspectief en meer welvaart. In 20 jaar hebben we veel bereikt, sterftecijfers naar beneden gebracht, economie ontwikkeld, welvaart verhoogd, infrastructuur verbeterd, onderwijssysteem verbeterd, rechtspraak ontwikkeld, veiligheidsstructuren (politie en leger) gebouwd, mensen een keuze gegeven, een hele generatie opgegroeid in relatieve vrijheid. Dat deden we langs de lijnen van Development, Diplomacy en Defence (3D’s). Het was nog niet af. Misschien zijn de Afghanen daar nog niet aan toe. Misschien moeten we Afghanistan aan de Afghanen laten, zodat zij het zelf vorm kunnen geven, zoals ze dat al eeuwen doen, ‘with a little help of their friends’. Onze krijgsmacht heeft op verschillende fronten bewezen een zeer capabel instrument van de Nederlandse regering te zijn.

Begrijp me goed, ook ik baal vreselijk van de huidige situatie en maak me grote zorgen, maar onze inzet over de afgelopen 20 jaar was niet zinloos.

Mijn gedachten gaan naar hen die het hoogste offer brachten en hun nabestaanden. Als je gelooft in wat je doet, is het altijd zinvol. Zij deden dat.

We made it happen.

Page 1 of 261 2 3 26
© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen