Verantwoording en disclaimer
Deze website is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Veteranen Platform (VP). De informatie op deze website is bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Het VP besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van de gepubliceerde informatie.Toch kan het voorkomen dat de informatie fouten bevat, onjuist of niet actueel is. Het melden van fouten of onvolledige dan wel onjuiste informatie aan het VP wordt op prijs gesteld.

Het VP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Rechten
De rechten op de teksten op de website berusten bij het Veteranen Platform, tenzij anders vermeld.
Voor wat betreft de foto’s is zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van afbeeldingen die vrij zijn voor publicatie. Belangrijke bronnen van dit fotomateriaal zijn de beeldbanken van het Veteraneninstituut, de stichting Nederlandse Veteranendag en de audiovisuele dienst van het ministerie van Defensie. Van een deel van de foto’s berusten de rechten bij het VP.

Personen of organisaties die menen recht te kunnen doen gelden op gepubliceerde teksten of foto’s en bezwaar maken tegen gebruik hiervan op deze website, verzoeken wij vriendelijk dit te melden aan de het VP. Ook afgebeelde personen die daar geen prijs op stellen, kunnen dit melden.

Het gebruik van informatie, beeldmateriaal, foto’s en teksten voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden is toegestaan, een bronvermelding wordt op prijs gesteld.

Het gebruik of reproductie van beeld- en tekstmateriaal van deze site voor commerciële of ideële doeleinden, waaronder politieke en promotie doeleinden, is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Veteranen Platform.

Bestaande octrooirechten en merkrechten blijven van kracht, alsmede rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website, dan wel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.

Links
Het wordt aangemoedigd op andere relevante websites een link te plaatsen naar deze VP website. De VP site bevat zelf ook links naar websites die door derden worden beheerd. De inhoud van deze externe websites wordt niet door het Veteranen Platform gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. De vereniging is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de actuele werking van de links.

Contact: info@veteranenplatform.nl

Redactie:  Gerard Kuppen

Redactie Nuldelijnsondersteuning: Peter Klijn

Vormgeving en technische realisatie: CC-Websolutions