In december 2018 is tussen het VFonds en het VP een convenant afgesloten “Erkenning en Waardering voor veteraren en hun partners (2019-2021); financiering van reünies door het VFonds en invulling door het VP”.

Op basis van dit convenant wordt door het VFonds aan (bij het VP aangesloten) veteranenorganisaties een tegemoetkoming in de kosten van een reünie verstrekt. Deze tegemoetkoming is gebaseerd op het daadwerkelijk aantal deelnemende veteranen en hun partners aan een reünie. De tegemoetkoming geldt niet alleen voor de kosten van de maaltijden en drankjes, maar ook voor de zgn apparaatskosten.

De tegemoetkoming bedraagt:

– voor deelnemende veteranen: € 12,50
– voor deelnemende partners: € 15,–

De aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten dient aangevraagd te worden bij het VFonds.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het afgesloten convenant:

Intentieverklaring strategisch partnerschap VP-VFonds (2022)
Convenant erkenning en waardering VFonds (2022-2024)

Voor de uitvoeringregeling wordt verwezen naar:

aanvragen-2.0