ondertekenaars-convenantErmelo, 6 november 2015.
Tijdens de ledenvergadering van het Veteranenplatform (VP) op 6 november 2015 te Ermelo hebben de voorzitter van het vfonds Lt-gen bd C. (Cees) J.M. de Veer en de directeur van het vfonds de heer A. (Ton) J.M. Heerts uitleg gegeven over de doelstellingen van het vfonds. Het vfonds wordt gefinancierd uit de inkomsten van de Postcode Loterij, de BankGiroLoterij en de Lotto. Een van de werkvelden van het vfonds is de erkenning en waardering van oorlogs- en dienstslachtoffers alsmede slachtoffers van geweld. Op grond daarvan verstrekt het vfonds subsidies voor veteranenactiviteiten waaronder de reünies en het nuldelijnsondersteuningssysteem VP. Bij de presentatie werd tevens ingegaan op het gewijzigde subsidiebeleid van het vfonds met ingang van 2016. Het vfonds wil meer geld reserveren voor veteranenactiviteiten waaronder voor de deelname van partners van veteranen aan veteranenactiviteiten . Beide heren deden een oproep aan de aanwezigen om grote bekendheid te geven aan de rol van het vfonds en de bijdragen van de loterijen als bron van financiering.

Na afloop van de presentatie door het vfonds werd door Lt-gen b.d. Cees de Veer namens het vfonds, KTZ Ir. W. (Wolter) W. Sillevis Smitt namens Defensie en Bgen b.d. H. (Hein) J. Scheffer namens het VP een convenant ‘nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform’ ondertekend. Dit convenant betreft de invulling en financiering van de nuldelijnsondersteuning voor veteranen, militaire dienstslachtoffers en hun relatie voor de jaren 2016-2018.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen