Bestuur 2014 compleetErmelo/Doorn, 20 juni 2014 – Het Dagelijks Bestuur (DB) van het Veteranen Platform is weer compleet. Behalve de vacature van secretaris kwamen nog twee plaatsen in het bestuur vrij wegens het reguliere vertrek van de penningmeester Theo Luijckx en tweede secretaris Stan Wulffaert. Alle drie de kandidaten die zich hadden gemeld (Gerard Kuppen, Hans Peters en Frans Rondel) zijn met grote steun vanuit het Algemeen Bestuur (AB) gekozen. De zetelverdeling van de drie nieuwe bestuursleden wordt binnen het DB in een later stadium vastgesteld. Het AB bestaat uit de vertegenwoordigers van de aangesloten veteranenverbanden. Het AB bepaalt het beleid van het VP en kiest uit zijn midden een DB dat voor de uitvoering van dit beleid zorgt.

Bestuurlijke vernieuwingen
Het VP heeft zich voorgenomen om de stichtingsvorm te verlaten en over te gaan naar een vereniging. Dit is een meer democratische manier van organiseren waarbij de ledenvergadering het laatste woord heeft, maar het bestuur zelfstandiger kan handelen. Tegelijkertijd zullen de toelatingscriteria tot het VP worden verruimd, zodat meer veteranenverenigingen zich kunnen aansluiten bij dit landelijk platform en het draagvlak van het VP wordt versterkt. Het proces van het aanpassen van de statuten voor deze wijzigingen is nog in volle gang.

Op de foto het vijfkoppige DB in zijn nieuwe samenstelling links geflankeerd door Mat Herben (adviseur) en Sjaak Severs (directeur ad interim) en geheel rechts Mettes van der Giessen (projectleider versterking nuldelijnsondersteuning veteranen)

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen