De jarenlange inspanningen van het Veteranen Platform en de aangesloten veteranenorganisaties om maatschappelijke waardering en erkenning vanuit de maatschappij en de Nederlandse overheid te krijgen zijn niet tevergeefs. Met de vaststelling van de Veteranenwet van 11 februari 2012 is de bijzondere positie van veteranen wettelijk vastgelegd. Deze wet regelt de bijzondere zorgplicht van de Nederlandse overheid voor haar veteranen. De wet is tot stand gekomen vanuit een initiatief uit de Tweede Kamer en het wetsvoorstel kreeg bij de behandeling in de Tweede Kamer op 27 oktober 2011 de steun van alle Kamerfracties, een unicum in de parlementaire geschiedenis. Minstens zo belangrijk zijn de uitvoeringsbepalingen van de Veteranenwet, die zijn vastgelegd in het Veteranenbesluit van 19 juni 2014. Het jubileumjaar van het Veteranen Platform kon niet beter worden onderstreept.

De Veteranenwet en het Veteranenbesluit geven een wettelijke basis voor het uitvoeren van het veteranenbeleid dat in de loop der jaren al tot stand is gekomen. Met de wet krijgen ook actief dienende militairen die op uitzending zijn geweest de veteranenstatus en dus de recht op (na)zorg, erkenning en waardering. De wet heeft er ook voor gezorgd dat er vanaf 11 juni 2014 één Veteranenloket is, waar alle veteranen met vragen terecht kunnen. Verder kunnen veteranen met klachten voortaan terecht bij een nationale veteranenombudsman, die is ondergebracht bij de Nationale Ombudsman.

De volledige teksten kunt u hiernaast downloaden.