Uitreiking Ted Meines prijs, onthulling Bronzen Buste en afscheid van Leen Noordzij

Doorn, 13 december 2013 – De traditionele eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform vond dit jaar onder grote belangstelling plaats op de nieuwe locatie in de nieuwbouw van de Basis. De grote opkomst was niet alleen te danken aan de bijzondere plaats, maar ook omdat tijdens de bijeenkomst de Ted Meines prijs werd uitgereikt. Dit jaar was het de buurt aan Gerrit Vink, al vele jaren vrijwilliger bij het Veteraneninstituut. Een ander hoogtepunt was de onthulling van een bronzen buste, een idee van de Bond voor Wapenbroeders, verder gecoördineerd en gerealiseerd door een commissie van het VP onder voorzitterschap van Gerard Blom. Behalve het afscheid van een aantal AB leden, werd aan het eind van de dag ook oud voorzitter Leen Noordzij tijdens een afscheidsreceptie in het zonnetje gezet. Voor een volledig verslag:

Eindejaarsbijeenkomst en afscheid.
AB leden Voorzitter Hein Scheffer opende de bijeenkomst met een terugblik over het afgelopen jaar en een blik op de toekomst. De tekst van zijn introductie volgt later op deze site. Hierna was het woord aan luitenant-generaal der Mariniers A.G. van Ede, Inspecteur Generaal der Krijgsmacht teven Inspecteur der Veteranen. Daarna werd afscheid genomen van de vertrekkende leden van het AB.

Uitreiking Ted Meines prijs 2013.
De heer Gerrit Vink, al vele jaren werkzaam als vrijwilliger bij het Veteraneninstituut ontving de Ted Meines prijs 2013. De Ted Meines prijs is door het VP in 1998 ingesteld. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag en wordt eenmaal per twee jaar uitgereikt aan personen, organisaties of instellingen die zich bijzonder hebben onderscheiden op het gebied van maatschappelijke erkenning van of nazorg voor Nederlandse veteranen. De adviescommissie onder voorzitterschap van luitenant-generaal b.d. J. de Kleyn, heeft uit de beschikbare voordrachten de heer Vink aanbevolen wegens “Zijn uitzonderlijk voorbeeld voor alle Nederlandse veteranen, zijn nimmer aflatende inzet ondanks zijn hoge leeftijd, zijn dossierkennis waardoor voor alle veteranen belangenbehartiging is gegarandeerd en zijn inzet gericht op de nazorg van de uitgezonden veteraan.”

Gerrit Vink zet zich al vele jaren in voor de belangen van Nederlandse veteranen en hun thuisfront. Hij is sinds 1992 als vrijwilliger werkzaam bij het Veteraneninstituut als consulent voorlichting en reünies. Hij wordt gezien als een autoriteit op het gebied van veteranenwet- en regelgeving en hij beschikt over een enorme dossierkennis. Hierdoor is hij in staat om vele Nederlandse veteranen met raad en daad bij te staan om hen te leren omgaan met hun uitzendervaringen. Ondanks zijn gevorderde leeftijd is hij aanwezig bij tal van veteranenreünies en werkt hij gemiddeld nog drie volle dagen. Zijn inzet is geheel belangeloos en wordt door collega veteranen erg gewaardeerd. Hij is daarmee een uitstekend uitvoerder van het veteranenbeleid van het ministerie van Defensie en hij wordt gezien als een waardig ambassadeur van het Veteraneninstituut. Gerrit Vink was afgelopen vrijdag zichtbaar verrast door de overweldigende belangstelling die hij kreeg.

Onthulling bronzen buste erevoorzitter VP, Ted Meines.
Na de lunch werd een bronzen buste onthuld van de erevoorzitter van het VP, luitenant-generaal b.d. Ted Meines. De bronzen buste is mogelijk gemaakt door vele donaties van particulieren en organisaties, na een oproep in Checkpoint.

De verdiensten van Ted Meines voor de belangen van de Nederlandse veteranen waren voor het aanwezige gehoor niet onbekend, maar werden nog eens onderstreept door generaal-majoor H. (Henk) Morsink, Chef Militaire Huis. Hij las een brief voor van Koning Willem-Alexander. De Koning noemde Meines de nestor van onze veteranen en roemde hem als onvermoeibaar pleitbezorger en behartiger van de belangen van onze veteranen. Generaal Meines was van dit alles zichtbaar ontroerd, zeker toen als klap op de vuurpijl aan het eind van de ceremonie de Band of Liberation, een looporkest uit Leiden gekleed in uniformen uit de periode van de Tweede Wereldoorlog, kwam binnenmarcheren en een muzikaal eerbetoon ten gehore bracht. De opdracht voor het vervaardigen van de buste werd gegeven aan de beeldhouwer Jan-Willem van Oldeneel uit Laren (NH). De buste krijgt een plaats in de nieuwbouw van stichting de Basis nabij het kantoor van het Veteranen Platform op de verdieping waar ook andere veteranengerelateerde organisaties zijn gevestigd.

Brochure.
Het Veteranen Platform liet ter gelegenheid van de bronzen buste ook een brochure vervaardigen, waarin de verdiensten van generaal Meines uitgebreid zijn beschreven. De brochure van 40 pagina’s is vervaardigd door de journalist Laurens van Aggelen en bevat onder meer een aantal ervaringen van personen die Ted Meines van nabij hebben meegemaakt.

Afscheidsreceptie Leen Noordzij
Helemaal aan het eind van een lange dag werd afscheid genomen van oud voorzitter van het VP, Leen Noordzij. Vele bekenden waarmee hij de afgelopen jaren intensief mee had samengewerkt schudden hem en zijn echtgenote de hand, waaronder luitenant-generaal Mart de Kruif, commandant Landstrijdkrachten. Namens het VP bood voorzitter Hein Noordzij een collage aan van herkenbare momenten uit de bestuursperiode van Noordzij.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen