Doorn, 22 januari 2020. Het VP is betrokken bij de projectorganisatie van het project Governance, waarbij zes organisaties/organisatiedelen vanaf 1 januarie 2021 samengaan in één organisatie, het Nederlands Veteraneninstituut.

Eén organisatie voor erkenning, waardering, zorg en onderzoek voor veteranen met één loket waar zij terecht kunnen met al hun vragen. Hét aanspreekpunt voor de samenleving en de plek waar onderzoek wordt gedaan naar alles rondom veteranen. De nieuwe organisatie is er ook voor dienstslachtoffers en oorlogsgetroffenen WO II en kan dienstverlenend zijn naar andere geüniformeerde beroepen, zoals de politie.

Doel van de samenvoeging De zes (deel)organisaties worden in één nieuwe landelijke organisatie voor de uitvoering van het veteranenbeleid ondergebracht om de bestaande capaciteit en expertise op het gebied van veteranenondersteuning, zorg, onderzoek en maatschappelijk erkenning en waardering optimaal te benutten.

Zes partijen
De zes organisaties/organisatiedelen die samengaan zijn de Stichting het Veteraneninstituut, de Stichting Nederlandse Veteranendag, de Stichting de Basis, het programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), de zorgcoördinatie van ABP/APG, en de coördinatie de uitvoering van het nuldelijns ondersteuningssysteem van het Veteranen Platform. In totaal zijn hierbij ruim 200 medewerkers betrokken.

Aanleiding voor de samenvoeging
De samenvoeging is het gevolg van aanbevelingen uit een evaluatie van het veteranenbeleid, in 2016 uitgevoerd door Defensie. Daaruit kwam naar voren dat de beleidsuitvoering eenvoudiger en slagvaardiger zou kunnen. Ook is voor veteranen en partijen in de samenleving niet altijd duidelijk welke organisatie verantwoordelijk is voor bepaalde delen van de uitvoering van het beleid.

Nationaal Comité Veteranendag
Het Nationaal Comité Veteranendag blijft bestaan en verantwoordelijk voor de organisatie en opzet van de Nederlandse Veteranendag. De uitvoering daarvan wordt belegd bij het nieuwe Nederlandse Veteraneninstituut.

Contact
Op 1 januari 2021 is het Nederlands Veteraneninstituut operationeel. Het proces tot samenvoeging staat onder leiding van Richard Boskeljon, kolonel van de Koninklijke luchtmacht en zelf veteraan. Tijdens de samenvoeging gaat het werk voor de veteranen en andere doelgroepen uiteraard onverkort door.
Heeft u vragen of wilt u contact opnemen, stuurt u dan een e-mail naar: jm.sol.03@mindef.nl

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen