Bron Telegraaf 13-12-2013

busteDoorn, 13 december 2013 – Natuurlijk is hij een verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog en diende hij later als officier vrijwillig in Nederlands-Indië. Maar luitenant-generaal b.d. Ted Meines is toch bovenal de ’nestor der Nederlandse veteranen’.

V.l.n.r.: Sonja Meines (dochter), Annie van den Boomgaard (zus van Ted Meines), Luitenant-generaal buiten dienst Ted Meines, Frank Peter Meines (zoon), Jeroen Meines (kleinzoon) en Eveline Meines (kleindochter).

De 92-jarige ‘Generaal der Nederlanden’ werd gisteren geëerd met de onthulling van een bronzen buste naar zijn beeltenis bij het nieuwe onderkomen van het Veteranenplatform in Doorn. In bijzijn van onder anderen Kamerleden, de commandant der landstrijdkrachten generaal Mart de Kruif en ex-defensieminister Willem van Eekelen werd een brief van Koning Willem-Alexander voorgedragen. „Ons land heeft veel aan u te danken,” zo schrijft de vorst. Hij haalt in zijn schrijven ook de ‘warme band’ aan tussen de generaal en Prins Bernhard. Met diens steun werd Meines na de Politionele Acties de grondlegger van het huidige veteranenbeleid in ons land. „Hij gaf de vergeten Indië-veteranen niet alleen een stem, hij pleitte ook op het allerhoogste regeringsniveau voor erkenning, waardering en het recht op (na)zorg voor álle veteranen,” zo memoreerde erevoorzitter brigadegeneraal b.d. Hein Scheffer van het in 1988 door Meines opgerichte Veteranenplatform. Uiteindelijk kreeg Meines, die ook de motor was achter het jaarlijkse veteranendefilé in bevrijdingsstad Wageningen, de oud-militairen op de politieke agenda. Wat in 1989 voorzichtig begon met de nota ‘Zorg voor veteranen in samenhang’ van toenmalig defensieminister Relus ter Beek, is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse Nederlandse Veteranendag plus een heuse wet die onder meer voorziet in nazorg en financiële tegemoetkomingen voor getraumatiseerde militairen. Meines zelf riep de aanwezigen in zijn dankwoord op ‘elkaar aan de vooravond van kerst vast te houden’ en ‘ons te blijven inzetten voor vrede en veiligheid in de wereld.’

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen