Veteranenorganisaties kunnen, in het kader van Erkenning en Waardering, gebruik maken van verschillende financiële regelingen voor een tegemoetkoming in de kosten van (onder andere) te houden reünies.

Momenteel zijn de volgende 3 financiële regelingen van kracht:
1. Regeling Reünie Faciliteiten (RRF)
2. Convenant Erkenning en Waardering voor veteranen en hun partners (2019-2021)
3. Regeling Financiële ondersteuning aangesloten veteranenorganisaties bij het VP 

Ter verduidelijking is onderstaande presentatie op deze website geplaatst als Pdf:

Presentatie-penningmeesteroverleg 23 januari 2020