Doorn, 13 december 2019. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst werd de Ted Meines Prijs uitgereikt aan Frans Rondel. De voorzitter van de commissie Ted Meines Prijs, Genmaj bd Henk Morsink ging daarbij in op de verdiensten van Frans,

die zich al sinds 1993 heeft ingezet voor de veteranengemeenschap in diverse functies van verschillende landelijke en regionale (veteranen) organisaties waaronder langdurig bestuurslid en secretaris van het VP. Op de oorkonde staat geschreven: ‘wegens zijn gedreven en niet aflatende inzet voor de veteranen, waarbij hij een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten’.

Hierna werd de prijs aan Frans overhandigd door mevrouw Sonja Meines, de dochter van Ted. Aan Joška, de vrouw van Frans, werd een bloemetje overhandigd.

Frans maakte van de gelegenheid gebruik om te vertellen dat hij heel blij is om de prijs te mogen ontvangen en dat hij een bijdrage heeft mogen leveren aan de veteranegemeenschap. Daarbij bedankte hij zijn vrouw voor alle steun die zij heeft gegeven.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen