Op 24 maart is er voor de tweede maal een landelijke bijeenkomst georganiseerd voor de nuldelijns ondersteuners, hun coördinatoren en vertegenwoordigers van ketenpartners. De bijeenkomst werd ditmaal georganiseerd op de Ruijter van Steveninckkazerne in Oirschot.

Het verwerken en delen van ervaringen was ditmaal het centrale thema.
Na binnenkomst werden alle 200 aanwezigen welkom geheten door de vice-voorzitter van het Veteranen Platform, lkol Jos van den Nouland. Daarna gaf Peter Klijn een terugblik op de ontwikkelingen op het terrein van de nuldelijns ondersteuning sinds de vorige landelijke bijeenkomst op 30 januari 2016. Met name werd aandacht besteed aan de evaluatie van het systeem en het daarop volgende project NOS 2.0. Daarmee wordt een aanvang gemaakt met de regionale organisatie van het NOS. Daarnaast werden de ontwikkelingen toegelicht met betrekking tot selectie en training. Frans Dirks gaf een korte inkijk in de ontwikkelingen in de startregio NOS 2.0, de Veiligheidsregio Midden en West Brabant.

Aan het hoofdprogramma werd deze dag invulling gegeven door Erik Krikke en zijn Seven Bridges met de theaterproductie “Operatie Geslaagd”. Voor de voorstelling werden de aanwezigen toegesproken door de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen. Hij benadrukte het belang van een goede opvang van collega veteranen en sprak zijn dank uit voor de inzet van de aanwezigen, en hun bereidwilligheid er voor de ander te zijn als dat nodig is.

Uit alle reacties die zijn ontvangen valt op te maken dat de voorstelling indrukwekkend was en dat me zeer tevreden was over deze bijeenkomst die werd afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen