Doorn, 13 december 2019. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst is het jubileumjaar 30 jaar VP op waardige wijze afgesloten. In zijn toespraak (link geluidsfragment) gaf de voorzitter, Hein Scheffer, een terugblik over het afgelopen jaar. Hij sprak over het symposium, het diner de corps in mei en de publicatie van het Handboek Veteranen. Ook memoreerde hij zaken waar het VP in het afgelopen jaar bij betrokken was.

Daarbij passeerden de volgende onderwerpen de revue: reikwijdte Veteranenwet, het lopende Indië-onderzoek, het grote onderzoek rond Dutchbat III, invoering NOS 2.0, de start van de bouw van het herdenkings- en educatiecentrum van de nationale veteranenbegraafplaats Loenen, het project governance en het project ‘Vernoeming Omgekomen militairen op kunstwerken’.

Ook sprak hij over de ondersteuning van het initiatief van de verenigingen ‘Wounded Warriors’ en  ‘de Gewonde Soldaat’ om deel te nemen aan de Warrior Games in de VS en de invoering van het veteranentenue.

Het plaatsvervangersoverleg (PVO), dit keer geheel in het teken van de veteranen, heeft op 12 december plaatsgevonden in Doorn. Daarin is met de P-CDS en de plaatsvervangend commandanten van de defensie onderdelen op constructieve wijze van gedachten gewisseld over de veteranengemeenschap. Goede afsluiting

Ook het komende jaar, het jaar waarin 75 jaar vrijheid wordt gevierd, zijn er weer zaken die de aandacht van het VP verdienen. De belangrijkste aandachtspunten zullen dan zijn de verdere uitwerking van de governance en de verdere uitrol van de NOS 2.0.

Ten slotte bedankte de voorzitter al diegenen die het mogelijke hebben gemaakt wat het VP het afgelopen jaar heeft kunnen doen voor de veteranengemeenschap en wenste hij allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2020 in goede gezondheid.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen