Hendrik-Jan vanTilburgHendrik-Jan van Tilburg ontvangt de Ted Meines prijs
Niet aflatende inzet voor Veteranen

Doorn, december 2015 – Op 11 december 2015 werd de heer Hendrik-Jan van Tilburg onderscheiden met de Ted Meines Prijs, een eerbetoon aan personen bijzonder hebben onderscheiden op het gebied van de maatschappelijke erkenning van of nazorg voor Nederlandse veteranen. De heer van Tilburg kreeg het bijbehorende certificaat uit handen van Luitenant-generaal b.d. T. Meines, ere-voorzitter van het Veteranen Platform. Deze prijs wordt om de twee jaar toegekend. De uitreiking geschiedde tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform in Doorn.

Voorbeeld voor veteranen
Betrokkene is een voorbeeld voor velen binnen en buiten Nederland wonende veteranen. Hij zet zich al vele jaren in voor het welzijn voor de Nederlandse veteraan en hun thuisfront. Als beleidsmedewerker veteranen bij het ministerie van Defensie laat hij de belangen van veteranen zwaar meewegen in de beleidsvoorbereiding. Als maatschappelijk werker en als coördinator heeft hij zich vaak in eigen tijd met hart en ziel ingezet voor de ‘moeilijke gevallen’ onder de veteranen. Zijn inspanningen zijn bijzonder van waarde voor het vinden, bereiken en helpen van veteranen die zich niet (meer) melden bij de reguliere hulpverlening. Als vrijwilliger tevens voorzitter van de verenigde ontmoetingscentra heeft hij de samenwerking van de 11 zelfstandige ontmoetingscentra tot stand gebracht en geborgd in een betrouwbaar en waardevol samenwerkingsverband.

Ted Meines prijs
Op 25 juni 1998 werd door de Vereniging Veteranen Platform (VP) de “Ted Meines Prijs” ingesteld. Luitenant-generaal b.d. T. Meines was voorzitter van de Stichting Veteranen Platform vanaf de oprichting op 2 mei 1989 tot 23 april 1998. Sindsdien is hij ere-voorzitter van het VP.
De “Ted Meines Prijs” kan worden toegekend aan personen, organisaties of instellingen die zich bijzonder hebben onderscheiden op het gebied van de maatschappelijke erkenning
van of nazorg voor Nederlandse veteranen. Het gaat hierbij om een duidelijke herkenbaarheid van de bijzondere verdiensten jegens de Nederlandse veteranen.
Bij de beoordeling spelen onder meer factoren als intensiteit, aard en uitstraling van de bijzondere verdiensten alsmede het effect dat zij op de veteranen hebben een rol. Tevens wordt de duur van de periode gedurende welke de bijzondere verdiensten zijn verricht bij
de beoordeling meegewogen.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen