We zijn nu bijna twee jaar bezig met een gestructureerde aanpak van de nuldelijnsondersteuning veteranen en een goed eind op weg met het opzetten van het landelijk dekkend netwerk van nuldelijnsondersteuners. Regelmatig wordt er gevraagd voor welke taak je een nuldelijnsondersteuners kunt benaderen en hoe ver moet je als nuldelijnsondersteuners gaan bij de invulling van die taak? Wat zijn de verwachtingen van je collega veteranen en wat zijn de opvattingen hierover binnen het project? Als je de taak van een nuldelijnsondersteuners in een paar woorden moet samenvatten zou dat zijn ‘het geven van oprechte aandacht’. In dit artikel aan de hand van enkele voorbeelden wat meer duidelijkheid.

De nuldelijnsondersteuners is iemand die op basis van collegiale hulp collega veteranen en hun directe relaties die daar behoefte aan hebben, ondersteunen met het gezamenlijk vinden van de juiste weg voor het oplossen van bepaalde problemen die zij ondervinden. De helper heeft een luisterend oor en vervult een klankbordrol en heeft zo nodig een signaalfunctie. Desgewenst geeft hij raad hoe bepaalde problemen kunnen worden opgelost en hoe bepaalde professionele zorg kan worden verkregen. In voorkomend geval begeleidt hij de veteraan naar deze zorg.

Het is niet de bedoeling van het project dat een nuldelijnsondersteuners ook allerlei praktische karweitjes voor zijn collega veteraan gaat uitvoeren. Bijvoorbeeld eenvoudige (huishoudelijke) klusjes, tuinonderhoud, boodschappendienst, verzorgen van ‘taxi’ ritjes en dergelijke. Beter is dat de nuldelijnsondersteuners dan samen met zijn collega veteraan bekijkt hoe in een dergelijke hulpvraag door anderen kan worden voorzien. Het kan zijn dat er binnen bepaalde veteranenverenigingen of diensteenheden al een systeem bestaat van onderlinge dienstverlening op deze gebieden. In dat geval kan de nuldelijnsondersteuners een bemiddelende of verwijzende rol vervullen, maar hij hoeft zeker niet zelf aan de slag. Ook is het niet de taak van een nuldelijnsondersteuners om dagelijkse zorg te verlenen aan iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is.

Kortom van een nuldelijnsondersteuners mag niet worden verwacht dat hij ook bepaalde verzorgende taken gaat vervullen. Als hij dat toch doet, dan is dat natuurlijk niet verboden en is dat zijn eigen keuze. Achtergrond van dit verhaal is dat het goed is om te weten wat je van elkaar kunt verwachten. Bovendien moet de schaarse capaciteit nuldelijnsondersteuners worden ingezet waarvoor deze is bedoeld.

Het is belangrijk dat de coördinator en nuldelijnsondersteuners elkaars verwachtingen over de inzet als nuldelijnsondersteuners kennen. Ga daar over met elkaar in gesprek.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen