Smiley face

Welkom bij het Veteranen Platform

Het Veteranen Platform behartigt de belangen van alle Nederlandse veteranen en hun relaties voor erkenning en waardering en waarborgen van zorg.

Doorn, 24 april 2023

Beste boeren en burgers,

Duizenden Nederlandse vlaggen hing u op, ondersteboven, als signaal naar Den Haag. Half Nederland hing vol. Den Haag heeft uw vlag gezien, uw stem gehoord. Maar voor ons, nabestaanden van gesneuvelde militairen, is het pijnlijk om die vlag omgekeerd te zien hangen. Ons kind, onze ouder, partner, broer/zus kwam thuis in een kist onder diezelfde vlag. Hun leven verloren in dienst van het Nederlandse volk. Voor uw vrede en democratie. Het is jaren geleden, maar voor ons voelt het als gisteren.
Daarom doen wij deze oproep: laten wij, Nederlanders, op 4 en 5 mei al deze duizenden vlaggen hijsen, rood-wit-blauw. Het symbool voor vrede, vrijheid, een onafhankelijk en democratisch Nederland, en uit respect voor gesneuvelden en oorlogsslachtoffers. Vergeet niet dat de oorlog dichtbij is en dat onze militairen bereid zijn hun leven te riskeren voor ons als het nodig is. Ter bescherming van al wat ons en u lief is.

We rekenen op een Nederland vol rood-wit-blauw op 4 en 5 mei. De vlaggen zijn er, dat weten we zeker!

Nabestaanden van gesneuvelde militairen, onder wie:

Karin van Dam en Ruud Smeehuijzen, ouders van Timo Smeehuijzen
Laura Smeehuijzen, zus van Timo Smeehuijzen
Marianne en Wil Krist, ouders van Tom Krist
Luciënne Leijsen, weduwe van Sergeant Majoor Mark Leijsen
Marjan en Hans Poortema, ouders van Aldert Poortema
Paul van de Rijdt, vader van Kevin van de Rijdt
Hanneke Harders, moeder van Marc Harders
Petra van der Heijden, moeder van Bart van Boxtel
Marian en Rob Hoogland, ouders van Tim Hoogland
Gerda Donkervoort, moeder van Michael Donkervoort
Gien en Theo Janzen, ouders van Luc Janzen
Jennifer Schouten, weduwe van Henry Hoving
Greetje en Jan Groenbroek, moeder en bonusvader van Henry Hoving
Matthijs Groenbroek, broer van Henry Hoving

Vliegbasis Eindhoven, 18 juni 2007.Vanavond om half 7 is met een Hercules van de Nederlandse Luchtmacht het lichaam van Timo Smeehuijzen aangekomen die vrijdag omkwam in Uruzgan.

Doorn, 20 april 2023

Maandag vond in een drukbezochte Nieuwspoort de presentatie plaats van het boek: ‘Het pijnlijke afscheid van de Indische Archipel’. Hierin buigen 16 wetenschappers, historici en oud-militairen zich over de gebeurtenissen en context van de dekolonisatie van Nederlands Indië. Afgelopen jaar kwamen de resultaten uit van het 4 jarig Indië onderzoek door 3 gerenommeerde instituten in Nederland. Hoewel het kabinet alle conclusies onvoorwaardelijk ‘omarmde’, was er veel kritiek vanuit de belanghebbende partijen, waaronder de vele veteranen en hun relaties. Het Veteranen Platform was daarin heel duidelijk: het onderzoek voldoet niet aan de oorspronkelijke bedoeling, is zeer eenzijdig, vanuit een antikoloniaal standpunt, gericht op geweldgebruik vanuit Nederlandse zijde, is niet wetenschappelijk onderbouwd en soms zelfs verzonnen en kwetst onnodig heel veel veteranen, hun relaties en nabestaanden.

Dit boek biedt een ander perspectief op deze chaotische en traumatische periode uit onze vaderlandse geschiedenis. Alleen een gebalanceerde en objectieve beschrijving kan recht doen aan alle mensen die daarbij op enige manier betrokken waren.

Jammer dat de mainstream media het maandag lieten afweten. Dat getuigt niet van een onafhankelijke journalistieke positie of respect naar de belanghebbenden; jammer. In juni volgt er nog een debat tussen Kamerleden en het Kabinet. Hopelijk wordt de balans hersteld; dat zijn we alle mensen die hebben geleden of nog lijden aan de gevolgen van deze vreselijke periode, schuldig, niet in de laatste plaats de 200.000 Nederlandse soldaten, die daar naar eer en geweten onze belangen dienden.

Doorn, 17 april 2023

Een aantal weken geleden ben ik een project begonnen waarin het mij een schitterend idee lijkt om veteranen rond te rijden in een zijspan motor naar verschillende evenementen. Door gesprekken te voeren met veteranen op defensie locaties ben ik het project gestart.

Met grote dank aan UralDnepr.nl heb ik deze droom waar kunnen maken omdat zij mij een zijspan hebben gedoneerd. Ook is er veel animo uit de omgeving Breda van mede zijspanrijders om mee te rijden.

Geïnteresseerde veteranen kunnen zich aanmelden voor een zijspanrit bij Max de Boer (max.d.boer@mindef.nl)

Doorn, 17 april 2023
“Herinnering aan de inzet voor vrijheid en veiligheid”

Viaduct vernoemd naar omgekomen militair

Het viaduct waar de A2 de Stationsweg Breukelen kruist wordt vernoemd naar de omgekomen militair Korporaal Gerrit-Jan van Barneveld. Dat besloot het college van burgemeester en wethouders op 4 april 2023.
Burgemeester Ap Reinders: “De vernoeming van het viaduct is een blijvende herinnering en respectvol eerbetoon aan Gerrit-Jan van Barneveld. Zijn inzet en die van anderen voor vrijheid en veiligheid verdienen dat.”

Overleden tijdens inzet voor Vredesmissie in Libanon
Ook Gerrit-Jan van Barneveld kwam niet thuis van zijn VN-vredesmissie in Libanon (United Nations Interim Force in Lebanon – UNIFIL). Deze missie vond plaats van 25 februari 1979 tot 6 november 1985. Ruim 9.000 militairen werden uitgezonden. Gerrit-Jan van Barneveld overleed op 4 december 1980 te As Sidiquine (Libanon) toen hij een elektriciteitsleiding aan het repareren was en daarbij een ongeluk kreeg. Hij was toen 22 jaar. Het stoffelijk overschot van Gerrit-Jan is kort na het ongeval overgebracht naar Nederland. Gerrit-Jan is begraven op de nieuwe gemeentelijke begraafplaats te Breukelen.

Blijvende herinnering aan Korporaal Van Barneveld
Met instemming van de nabestaanden en gemeente Stichtse Vecht wordt de naam van Gerrit-Jan van Barneveld op het viaduct bij de A2 bij Breukelen vermeld. Het viaduct krijgt de naam ‘Korporaal Gerrit-Jan van Barneveld’. Zo wordt het een passende en blijvende herinnering aan hem en al die anderen die zich onvoorwaardelijk hebben ingezet voor de vrijheid en veiligheid van anderen. In overleg met de nabestaanden wordt nog een officiële vernoemingsceremonie ingepland.

Vernoemen van bruggen en viaducten
Op initiatief van Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid hebben het ministerie van Defensie, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Veteranen Platform een plan ontwikkeld om bruggen en viaducten te vernoemen naar de militairen die zijn omgekomen tijdens hun inzet voor vredesmissies, vanaf de VN-missie in Korea (1950 – 1955). In het hele land worden de komende jaren viaducten vernoemd.

Doorn, 4 april 2023

Een van de laatste nog levende Engelandvaarders Leo Hendrikx (99) overleden Tweede Wereldoorlog-veteraan Leo Hendrikx is op 99-jarige leeftijd overleden. Hij was volgens het ministerie van Defensie een van de laatste nog levende Engelandvaarders. In 1945 werd de jachtvlieger door de Duitsers uit de lucht geschoten.

Lees het artikel in de AD over Leo Hendrikx

Doorn, 16 maart 2023

Er zijn meer dan 100.000 veteranen in ons land. Mensen die zich hebben ingezet voor onze vrede, vrijheid en veiligheid. Zij verdienen onze erkenning en waardering alle dagen van het jaar, maar zeker op 24 juni, onze nationale Veteranendag.

Hulp voor Helden

Doorn, 3 maart 2023

Beste bedevaartganger!

Dit jaar heeft het wat langer geduurd, maar de inschrijving voor deelname aan de 63e Internationale Militaire Lourdes Bedevaart is geopend. Dit jaar zullen we van 11 tot en met 14 mei 2023 kunnen deelnemen aan dit bijzondere evenement.

De informatie op de website http://www.militairebedevaart.nl is dit jaar aanzienlijk uitgebreid. Dit om potentiële nieuwe deelnemers aan de Militaire Lourdes Bedevaart meer “beeld en geluid” te geven bij de diverse programmaonderdelen.
In korte sfeerimpressies valt te lezen over de inhoud en het verloop van de verschillende activiteiten.

Mocht u graag mee willen, maar leveren de gestegen kosten een onoverkomelijke hindernis voor u op, neem dan contact op met het bestuur via email: secretaris@militairebedevaart.nl.

In onderling overleg kunnen we dan bezien of we (deels) gebruik kunnen maken van een – bescheiden – fonds dat we hiervoor beschikbaar hebben.

Uw inschrijving moet uiterlijk 15 maart 2023 binnen zijn.

Inschrijven alleen via onze website: http://www.militairebedevaart.nl/inschrijven

Doorn, 3 maart 2023

Kruisweg voor veteranen in Roermond

Nederland kent ruim 100.000 veteranen. Zij zijn over de gehele wereld ingezet in oorlogsomstandigheden of vergelijkbare situaties inclusief vredesmissies. Om hen erkenning en waardering te geven, wordt eind juni de Nationale Veteranendag georganiseerd.

Maar er wordt op kleinere schaal veel meer gedaan.

Zo organiseren het Nationaal Katholiek Thuisfront en de RK Geestelijke Verzorging van Defensie op Goede Vrijdag een Kruisweg voor militairen, veteranen en hun gezinnen, in het Kruiswegpark in Roermond.

Het is dit jaar de 14e keer dat de Kruisweg voor veteranen plaatsvindt en is daarmee inmiddels een gewaardeerde traditie geworden.

Krijgsmachtbisschop Mgr. Everard de Jong en Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Jean-Paul Thöni zullen de tocht openen door het aansteken van een uitzendkaars in de kapel In ’t Zand.

Tijdens de Kruisweg worden relevante passages uit de Bijbel gekoppeld aan ervaringen van veteranen en hun thuisfront, hetgeen indrukwekkende verhalen oplevert.

De Kruisweg start op Goede Vrijdag 7 april 2023 om 15.00 uur in de Kapel in ’t Zand en is, behalve voor alle militairen, veteranen, hun achterban en overige belangstellenden, natuurlijk ook voor de parochianen van Roermond toegankelijk. Er worden ook diverse autoriteiten vanuit Defensie uitgenodigd, zoals de Voorzitter Veteranen Platform, NLVI, Bronbeek en de IGK.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: info@katholiekthuisfront.nl

Doorn, 2 maart 2023


Voor meer informatie kijk op de hieronder weergegeven URL.
https://www.freedom-ride.nl/

Doorn, 24 januari 2023
Wie sinds sep van afgelopen jaar over, onder of langs het verkeersknooppunt Waterberg bij Arnhem heeft gereden kan het niet hebben gemist. 3 viaducten zijn vernoemd naar omgekomen militairen die namens Nederland de vrede hebben gediend in het buitenland en daarbij het hoogste offer hebben gebracht. 2 van hen verloren hun leven in de ‘vergeten’ Korea-oorlog als lid van het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN). Het betrof kapitein Ber Kamevaar (1927-1953) en de sergeant Arie van Vlaanderen (1925-1952). De derde veteraan is Jeffrey Broere (1974-1995). Hij kwam 3 dagen voor zijn 21e verjaardag om het leven bij een mortier aanval, als lid van Dutchbat 3 in Bosnië. Hij was de eerste Ned militair die door gevechtshandelingen om het leven kwam sinds 1962.

Afgelopen week was er een stijlvolle ceremonie in het gemeentehuis van Arnhem om stil te staan bij hun offers, hun namen te noemen en hun verhaal te vertellen.
Knooppunt Waterberg brengt op deze manier verleden en heden bij elkaar en waarschuwt ons voor de toekomst: vrijheid is niet gratis. We zijn pas dood als we worden vergeten. Lest we forget!

Page 1 of 211 2 3 21

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen