INDRUKWEKKEND AFSCHEID VAN DE ERE-VOORZITTER VAN HET VETERANEN PLATFORM,

DE “VETERAAN DER VETERANEN”

afscheid-3jan2017Het VP en de Nederlandse veteranenwereld hebben op een indrukwekkende wijze afscheid genomen van “de veteraan der veteranen” ,Ted Meines, die op zaterdag 24 december 2016 overleed. Op 3 januari 2017 werd hij met militair ceremonieel naar het wachtmeester Kruithofpaviljoen op het ASK in ’t Harde overgebracht , waar een saluutbatterij schoten loste en een erecouloir van 150 veteranen en 50 militairen hem een laatste groet bracht. Hierna volgde een rouwbeklag waar veteranen en belangstellenden ieder op hun eigen manier afscheid van hem konden nemen. De eerste dodenwacht in de speciaal ingerichte Chapelle Ardente werd gevormd door het Bestuur-VP, waarna het bestuur werd afgelost door een roulerende dodenwacht bestaande uit leden van de aangesloten lidorganisaties van het VP. Een afscheid dat hij ten volle heeft verdiend.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen