Op 11 juni 2014 is het Veteranenloket geopend. De (kandidaat) gecertificeerde nuldelijnshelper is een belangrijke schakel tussen de veteraan en het loket. Daarom heeft het Veteranenloket een belangrijke plaats in de training en zijn eerder gecertificeerde nuldelijnshelpers tijdens een aantal introductieavonden voorafgaand aan de opening van het Veteranenloket geïnformeerd.

Er is nog een groep gecertificeerde nuldelijnshelpers die vóór 1 juli het certificaat hebben behaald, maar niet in de gelegenheid zijn geweest een van de introductie-avonden bij te wonen. Daarom worden gecertificeerde nuldelijnshelpers van het VP en V.O.C. door Directeur Veteraneninstituut uitgenodigd voor de inhaalbijeenkomst “Introductie Veteranenloket voor nuldelijnshelpers“ op 5 november aanstaande in het gebouw van De Basis in Doorn (Willem van Lanschotlaan 1). Op deze bijeenkomst wordt belangrijke informatie verstrekt over het Veteranenloket en wat dit voor veteranen én de nuldelijnshelper precies betekent. Deelname wordt geregistreerd.

De bijeenkomst duurt van 14:00 uur tot 16:00 uur (met aansluitend een informeel samenzijn). Aanmelden kan tot 20 oktober door het webformulier achter DEZE LINK in te vullen. Uiterlijk 24 oktober ontvangt de deelnemer een bevestiging van aanmelding en het programma. Bij vragen over de bijeenkomst neem dan contact op met het Veteranenloket (0883340000).

Reiskosten voor deze dag worden vergoed door het Veteraneninstituut. Declaraties kunnen worden ingediend bij de eigen organisatie via de gebruikelijke weg (project nuldelijnsondersteuning op basis van 30 cent per kilometer) en worden door het project met het Vi verrekend. Vragen over de declaratie? Mail Mettes van der Giessen (voor Convenantpartners nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform: mvdgiessen@outlook.com) of Hendrik-Jan van Tilburg (voor Veteranen Ontmoetingscentra aangesloten bij het V.O.C.: HCM.v.Tilburg.01@mindef.nl).

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen