In een aantal bijzonder situaties kan het wenselijk zijn dat de nuldelijnshelper een veteraan of een relatie van een veteraan snel kan helpen met een noodopvang of wel een tijdelijk dak boven zijn/haar hoofd. We spreken dan van “bed-bad-brood”. Bij een veteraan in (acute) nood, gaat het vaak om sociaal maatschappelijke problemen, zoals spanningen in de relationele sfeer die door een combinatie van factoren dusdanig escaleren dat snel een (tijdelijke) oplossing moet worden gevonden voor “bed-bad-brood”. Binnen het project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen is nu de mogelijkheid gecreëerd dat nuldelijnshelpers onder bepaalde voorwaarden in zo’n noodopvang kunnen voorzien. In beginsel gaat het om opvang tot de eerstvolgende (werk)dag. Het doel van deze noodopvang door het Veteranen Platform (VP) is alleen om tijd te winnen, zodat de veteraan zelf een oplossing kan vinden al dan niet met steun van de professionele hulpverlening.

Download de instructie voor meer informatie.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen