Jan Burger ontvangt ‘Chapel of Four Chaplains Award’

Uitreiking C4C-Jan BurgerDoorn, december 2014 – Op 12 december 2014 werd de heer Jan Burger onderscheiden als lid van de “Legion of Honor from the Chapel of Four Chaplains”, een eerbetoon aan personen die zich op buitengewone wijze en onvoorwaardelijk ten dienste hebben gesteld aan de gemeenschap, het land of de mensheid, zonder acht te slaan op ras, religie of gezindte. De heer Burger kreeg het bijbehorende certificaat en de draagspeld uit handen van de heer Hein Scheffer, voorzitter van het Veteranen Platform dat om de twee jaar een selectie maakt uit de binnengekomen voordrachten voor deze Award. De uitreiking geschiedde tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het algemeen bestuur van het Veteranen Platform in Doorn.
Grote verdiensten voor veteranen
Jan Burger heeft zich gedurende een periode van vele jaren belangeloos ingezet voor het welzijn en de verbetering van de leefomstandigheden van Nederlandse oorlogs- en dienstslachtoffers waaronder vele veteranen en hun thuisfront. Hij is een voorbeeld en stimulator voor de vele vrijwilligers die zich samen met hem inzetten voor hetzelfde doel. Zij doen nimmer tevergeefs een beroep op hem en krijgen altijd de professionele steun die zij nodig hebben. Binnen de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO), waar hij tot medio 2013 algemeen secretaris was, heeft hij met veel enthousiasme en deskundigheid met succes een netwerk van ervaringsdeskundigen opgezet, waarop oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties een beroep kunnen doen. Zijn inzet als bestuurder van diverse nationale en internationale veteranenorganisaties ging ver uit boven hetgeen vanuit zijn positie mocht worden verwacht. Jan Burger wordt alom gewaardeerd wegens zijn grote betrokkenheid en inzet en zijn warme persoonlijke benadering bij zijn werkzaamheden als professional en als vrijwilliger.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen