Vanwege persoonlijke omstandigheden, heeft Jos van den Nouland besloten om zijn functie als vicevoorzitter van het Veteranen Platform
en alle daarmee verband houdende werkzaamheden per omgaande neer te leggen. Hij zal afscheid nemen tijdens de komende eindejaarsbijeenkomst. Het bestuur van het VP zal daarnaast in het komende jaar op gepaste wijze afscheid nemen van Jos. Zijn inbreng zal worden gemist.
Het bestuur betreurt maar respecteert zijn besluit en
zal zo snel mogelijk via de daarvoor vastgestelde procedure in de vulling van deze vacature voorzien.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen