Darp (Havelte), 11 juli 2020

Nu de maatregelen m.b.t. de Corona crisis enigszins versoepeld zijn, hebben we besloten de uitrol van de NOS 2.0 regio’s weer op te pakken. Vandaag was het de beurt aan Overijssel. Overijssel is geen “eigen” regio geworden en het waarom daarvan zal in een afzonderlijk bericht worden toegelicht.

De regio waartoe Overijssel gaat behoren, is de regio Gelderland / Flevoland / Overijssel. En Han Mennink is bereid gevonden om de taak als Regionaal Coordinator (RC) voor deze provincie binnen het team RC voor zijn rekening te nemen.

De kick-off vond plaats in het Echo’s Home in Havelte waar Han manager is. Ligt weliswaar in Drenthe, maar hier konden wij op een zaterdag Corona-proof de kick-off organiseren. Zelfs op de foto van alle deelnemers is te zien dat wij de 1 ½ meter ook hier serieus hebben genomen.

De opkomst was prima. Naast bijna alle actieve nuldelijnsondersteuners uit Overijssel, waren aanwezig de Landelijk Coördinator Peter Klijn, verder Hans Peters en Albert van Dijk uit het reeds bestaande Team RC Gelderland / Flevoland, vier vertegenwoordigers Maatschappelijk Werk en uiteraard Rinus Hoogteijling die toelichting heeft gegeven op het nieuw ontworpen decentrale registratiesysteem.

Het was dus een zeer goed bezochte, maar daarnaast ook een prettige bijeenkomst met stuk voor stuk betrokken deelnemers. Met name de ruime aanwezigheid van Maatschappelijk Werk gaf aan dat we met NOS 2.0 een goede stap hebben gezet in een optimale samenwerking in de (zorg)keten.
Nu door naar de volgende kick-off van de regio Groningen / Friesland / Drenthe.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen