Doorn, 19 februari 2021

Op donderdag 18 februari 2021 was de Kick-off 76 dagen van 4&5 mei in Wageningen met de Tafel van Verschilmakers.

Maak jij het verschil?
Sinds 1945 is de vrijheid voor veel jonge generaties vanzelfsprekend geworden. Hoe maak je zo’n ongrijpbaar begrip tastbaar voor een nieuwe groep verschilmakers?

Juist nu wereldwijd vrijheden en verworvenheden (opnieuw) onder druk staan. 40% van de wereldbevolking leeft in een regressieve samenleving, waar vrijheden actief achteruitgaan. Bakens van vrijheid: vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, levensovertuiging, kiesrecht en seksuele vrijheden staan wereldwijd ter discussie, soms óók in Nederland.

Dit is daarom hét moment om nieuwe generaties verschilmakers te mobiliseren en via Wageningen45 aan het woord te laten. Wat leren zij van de bevrijders in 1945? Hoe bewaken we samen de bakens van onze vrije maatschappij? Wat doe je als de vrijheid van het individu of juist het collectief op het spel staat? Kortom: hoe maak jij het verschil?

Bekijk hier de KickOff Wageningen 45 op TouTube.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen