In het kader van de kwaliteitsborging van de nuldelijnsondersteuning is een klachtenprocedure opgesteld. Veteranen die niet tevreden zijn over de ondersteuning door een nuldelijnshelper of zijn/haar organisatie kunnen aankloppen bij de organisatie die de nuldelijnshelper heeft geleverd. In de meeste gevallen zal een goed gesprek uitkomst bieden.

Als dat niet helpt en wordt besloten een formele (schriftelijke) klacht in te dienen, dan hebben de klager en de de nuldelijnshelper recht op een zorgvuldige behandeling van deze klacht. De klacht wordt in beginsel behandeld door de organisatie waar de nuldelijnshelper toe behoort. Om de organisatie te ondersteunen bij de behandeling van de klacht kan de organisatie desgewenst een beroep doen op een Centrale Klachtencommissie. Individuele veteranen kunnen niet rechtstreeks een beroep doen op deze klachtencommissie. Dat moet via de betrokken organisatie van de nuldelijnshelper gebeuren. De Centrale Klachtencommissie is te bereiken via het secretariaat van het Veteranen Platform.

Centrale Klachten Commissie Nuldelijnshelper VeteranenDe klachtencommissie werd op 25 september 2013 geïnstalleerd met mevrouw mr. T.H. (Tanja) ten Wolde als voorzitter.

Download het klachtenreglement

Lees het persbericht

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen