Doorn 4 juni 2021
Vandaag werd aan het einde van de online algemene ledenvergadering VP (AV 21-02) de voorzittershamer overgedragen door Hein Scheffer aan Hans van Griensven!
Na wat wederzijdse speeches, marcheerde opeens demissionair minister van defensie, Ank Bijleveld, met een klein gevolg binnen… Daarachter volgden de echtgenote, de kinderen en het kleinkind van Hein. Aanvankelijk leek het eerst nog of demissionair minister van defensie Hein uitsluitend kwam bedanken voor zijn inzet gedurende 8 jaar voorzitterschap VP. Uiteindelijk had het Zijne Majesteit de Koning behaagd…. minister Bijleveld kreeg dus de eer om Hein de onderscheiding Ridder in de orde van Oranje Nassau uit te mogen reiken! Vanwege Covid-19 mocht zijn echtgenote Laura, de KO opspelden. Er waren ook een zeer beperkt aantal genodigden aanwezig. Hein en familie van harte gefeliciteerd met deze zeer verdiende KO, namens Bestuur, adviseurs en medewerkers van het VP!

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen