Op 31 mei j.l. heeft Sjaak Severs uit handen van de burgemeester van Woerden een koninklijke onderscheiding ontvangen. De kersverse Ridder in de Orde Van Oranje Nassau kreeg deze onderscheiding opgespeld tijdens de receptie ter gelegenheid van de overdracht van het voorzitterschap van het COM.

Kort daarvoor droeg hij na 10 jaar voorzitter te zijn geweest van het COM dit ambt en het fanion over aan Piet Kruithof. Naast vertegenwoordigers van alle afdelingen va het COM, andere marineverenigingen en het VP waren aanwezig bgen der mariniers Jeff Mac Mootry en genm der mariniers Richard Oppelaar.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen