Landelijke bijeenkomst nuldelijns 1Stroe, 30 januari 2016.

Op deze dag vond de landelijke bijeenkomst Nuldelijnshelpers plaats op de generaal-majoor Koot kazerne in Stroe. Hiermee werd symbolisch het Project Versterking Nuldelijnsondersteuning van Mettes van der Giessen afgerond, en het Nuldelijns Ondersteunings Systeem (NOS) formeel belegd bij de vice voorzitter van het VP, Peter Klijn.

De dag stond in het teken van het thema verbinden. Verbinden van de helpers onderling, tussen helpers en coördinatoren, en tussen NOS en relevante partijen in het proces van de nuldelijns ondersteuning. Buiten het ontmoeten van en bijpraten met collega’s werd er een actief en leerzaam programma geboden. De deelname telde daarom mee voor de verplichte jaarlijkse onderhoudstraining om de registratie bij de Basis als gecertificeerd nuldelijnshelper actueel te houden.
Peter Klijn opende de bijeenkomst. De oud CDS generaal Peter van Uhm gaf op basis van zijn persoonlijke ervaring een aantal handreikingen, die nuldelijnshelpers ter harte kunnen nemen. Aansluitend werden de deelnemers door de theatergroep Piranha meegenomen in een wervelend programma van improvisatietheater en workshops met trainers van de Basis. Daarbij werden een aantal aspecten van de nuldelijnsondersteuning en de relatie met de zorgketen nader uitgediept. Tijdens de lunch was er de mogelijkheid om met elkaar ervaringen te delen. Ook was er de gelegenheid om het boek van de generaal Van Uhm tegen een gereduceerde prijs aan te schaffen en door hem te laten signeren. Daar werd veel gebruik van gemaakt. Met een plenaire sessie werd het programma afgesloten. Aan het eind van deze plenaire sessie werd de projectleider NOS, Mettes van der Giessen, door achtereenvolgens directeur vfonds Ton Heerts en Hoofd Directeur Personeel schout-bij-nacht Henk Itzig Heine in het zonnetje gezet. De laatste reikte hem als blijk van erkenning en waardering het Ereteken voor Verdienste in goud uit (zie ook). Mettes ontving deze hoge onderscheiding met een staande ovatie van het publiek in de zaal.
De dag werd afgesloten met een borrel en een traditionele Indische maaltijd.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen