AB27032015-toost-vereniging27 maart 2015.

In Echos Home ‘De Schakel’ te Ermelo hebben alle aanwezige leden samen met het Bestuur een toost uitgebracht op een succesvolle toekomst voor de nieuwe Vereniging Veteranen Platform. Tijdens de eerste Ledenvergadering van de nieuwe vereniging zijn onder andere het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd en de contributie voor 2015 afgesproken. Zeer belangrijk is de goedkeuring van het toetredingsverzoek van de Federatie van Organisaties voor Voormalig en Actief dienend Marinepersoneel (FOVAM). Daarmee is het VP gegroeid naar 48 leden.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen