Gijs-Tuinman-RMWODen Haag 4 december 2014. Majoor Gijs Tuinman is vandaag door koning Willem-Alexander onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, de oudste en meest prestigieuze Nederlandse ridderorde.

Hij kreeg de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding voor heldhaftig en moedig optreden in Afghanistan. Hij was in zijn optreden creatief, opereerde tactisch weloverwogen en altijd op resultaat gericht, aldus koning Willem-Alexander.

,,Uw eenheid slaagde erin de Taliban diep in vijandelijk gebied steeds weer uit evenwicht te brengen. Met uw uitzonderlijke leidinggevende capaciteiten wist u in korte tijd het vertrouwen te winnen van uw team. U gaf ruimte aan emoties en bewaarde toch de rust. U was steeds daar aanwezig waar het gevaar was”, zei koning Willem-Alexander.

Tegenover een verslaggever van de NOS zei hij: ,,Het mooiste van deze onderscheiding is dat het van ‘die jongens’ komt.” Hiermee doelt Tuinman op het feit dat hij door andere militairen is voorgedragen voor de Willems-Orde. ,,In deze onderscheiding zit heel veel kracht. Ik besef dat er nu een ander hoofdstuk komt in mijn leven, maar ik heb geen idee wat me te wachten staat.”

Tuinman was jarenlang actief bij het Korps Commandotroepen. Hij ging diverse keren op missie naar Afghanistan. Voor ‘bijzonder moedig en beleidvolle daden’ kreeg hij al de Bronzen Leeuw, de op één na hoogste dapperheidsonderscheiding.

De Militaire Willemsorde kreeg hij voor operaties in het najaar van 2009. Hij gaf toen leiding aan enkele tientallen commando’s en mariniers van Taskforce 55 in Uruzgan. Zo slaagde zijn eenheid erin een belangrijke verbindingsweg naar Kandahar veilig te stellen. Ook leidde Tuinman de redding van de zwaargewonde korporaal Kevin van de Rijdt, die de missie uiteindelijk niet overleefde. Familie van Van de Rijdt was bij de plechtigheid aanwezig.

In 2012 ging Tuinman met eervol ontslag en ging hij aan de slag als consultant bij een bedrijf. Eind 2013 keerde hij echter terug als majoor bij Defensie. Hij werkt nu als stafofficier bij de afdeling bestuursondersteuning van het Commando Landstrijdkrachten in Utrecht.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen