Op 25 januari heeft de Minister van Defensie, mevrouw Ank Bijleveld-Schouten, een bezoek aan Doorn gebracht. Zij werd daar door de in Doorn gevestigde veteranenorganisaties voorgelicht over wat er zoal speelt binnen en rond de veteranengemeenschap. 
De minister ziet er naar uit met het veteranendossier aan de slag te gaan. “Het gaat om een grote groep. Mannen en vrouwen die hebben gestreden voor de waarden waar wij voor staan.” Ze zei het belangrijk te vinden, daar waardering voor uit te spreken. “Dat kan ook het besef vergroten, juist in onze maatschappij, dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dat is lang niet altijd makkelijk over te brengen, maar met de verhalen van onze veteranen kun je dit goed voor het voetlicht brengen. In die zin zijn het onze ambassadeurs.” Ook omdat zij vanuit vorige functies ervaring opdeed met veteranen, wil de minister zich graag voor deze groep inzetten. Na afloop heeft zij een korte rondgang door het gebouw gemaakt en daarbij een bezoek gebracht aan het Veteranenloket.

In het gebouw te Doorn zijn gehuisvest de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers, het Veteraneninstituut, het Veteranen Platform, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen en stichting de Basis.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen