MInister Van der Steur, foto De Basis
Minister Van der Steur, foto De Basis

Doorn, 21 mei 2015 – De minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur vindt de ervaring die Defensie heeft opgedaan met de zorg voor veteranen en hun relaties nuttig voor andere geüniformeerde beroepsgroepen. Dit was een van de boodschappen uit zijn openingswoord van het symposium “De Mens in het Uniform”, georganiseerd door Stichting de Basis. Van der Steur wees onder meer op het belang van de nuldelijnsondersteuning voor geüniformeerde beroepsgroepen. De expertise die is opgedaan bij het project nuldelijnsveteranenhelper, is volgens de minister ook nuttig voor de opleiding voor politiebuddy’s van de Stichting Waardering Erkenning Politie en voor de collegiale ondersteuning van de Brandweer. Verder wees hij op het nut en belang van 24/7 hulploketten voor de geüniformeerde beroepsgroepen. Hij refereerde daarbij aan het positieve oordeel dat de nuldelijnshelpers veteranen onlangs uitspraken over hun ervaringen met het Veteranenloket, dat nog geen jaar geleden is geopend. De minister onderstreepte de meerwaarde van de bundeling van kennis en ervaring zeker ook achter de hulploketten die de Basis ondersteunt.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen