Doorn, 25 oktober 2018.

Op 25 en 26 oktober 2018 is voor de eerste maal de nieuwe ‘Basistraining Nuldelijnsondersteuner’ verzorgd. Hiermee is een begin gemaakt met de verbetering van de kwaliteit van de opleiding als een element van het begin 2018 gestarte project NOS 2.0.

Belangrijkste zichtbare verandering van dat project is de regionale indeling en aansturing van de nuldelijnsondersteuners.  De inrichting van de startregio ‘Midden en West Brabant’ nadert onder leiding van Frans Dirks zijn afronding.

NOS 2.0 betekent echter meer. Zo is er gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de nuldelijnsondersteuners. Er is een verbeterd selectie- en aannameproces ontwikkeld. De deelnemers aan de vernieuwde basistraining hebben dit proces doorlopen. Zowel tijdens deze intakeprocedure als in de voorbereiding op de tweedaagse basistraining is er gewerkt met een elektronische leeromgeving (ELO), waarin de deelnemers zich hebben kunnen voorbereiden op de training en met elkaar kennis gemaakt. De eerste module basistraining zelf vond plaats binnen de muren van De Basis, en bestaat uit twee aaneengesloten dagen met een avondprogramma. Dit om meer aandacht te kunnen besteden aan het groepsproces. Want als nuldelijnsondersteuner werk je niet alleen. Het hebben van een sparring partner / buddy is belangrijk bij de ondersteuning van een veteraan.

De gehele basistraining bestaat uit 3 fasen. De eerste fase is inmiddels dus afgerond, en de deelnemers gaan nu de praktijktraining in. Een periode die voor deze groep loopt tot 22 februari 2019 en waarin de deelnemers een aantal opdrachten meekrijgen die in de praktijk getoetst zullen worden. Op 22 februari vindt de afsluitende trainingsdag plaats, waarna de deelnemers bij goed gevolg gecertificeerd zullen zijn. Daarna gaat men de praktijk in, waarbij op een aantal momenten een terugkomdag zal worden georganiseerd om de nuldelijnsondersteuners gecertificeerd te houden.

Verder wordt er in NOS 2.0  ingezet op een betere samenwerking met en aansluiting op de professionele hulpverlening in de eerste lijn. Inmiddels is een protocol tot stand gekomen waarin de wederzijdse afspraken zijn vastgelegd. Een eerste zichtbaar resultaat daarvan is de samenwerking met het gespecialiseerde Maatschappelijk Werk tijdens de basistraining.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen